Komentár guvernéra NBS Kažimíra ku krokom ECB

BRATISLAVA – Európska centrálna banka dnes doručila balík opatrení, ktorý reaguje na anemický rast cien a spomaľujúci sa ekonomický rast eurozóny, ktorý pramení z pretrvávajúcej neistoty okolo brexitu, pokračujúcej obchodnej vojny medzi Čínou a USA a s tým spojenou neistotou investorov a spotrebiteľov.

My sme dnešný balík podporili.

Inflácia v eurozóne ostáva dlhodobo pod našim cieľom a naše najnovšie prognózy ju tam zatiaľ nevidia ani počas najbližších dvoch rokov. Skutočnosť, že napriek rekordne nízkej nezamestnanosti a rastúcim mzdám, je transmisný kanál do rastu cien ďaleko od želaného stavu nás len utvrdili v nutnosti konať.

Na základe našich aktuálnych prognóz rastu inflácie a ekonomiky, doplnených o pretrvávajúce negatívne riziká, preto otázka nestála či, ale ako rýchlo a v akom rozsahu zasiahnuť.

Kombinácia zníženia depozitnej sadzby o 10 bázických bodov (ktorú bankám kompenzujeme inými nástrojmi), časovo neohraničené znovunaštartovanie programu nákupu dlhopisov, rekalibrácia forward guidance z časovo-kalendárnej na situačnú, ako aj motivačná úprava podmienok našich cielených dlhodobých pôžičiek bankám nás dostávajú do sedla.

Máme z každého rožku trošku, čo nám má napomôcť držať opraty v rukách.

Zároveň chcem dodať, že riziká, ako pri ekonomickom raste, tak pri inflácii ostávajú aj naďalej negatívne.

A tu sa dostávame k slonovi v porceláne, ktorým je pomalá implementácia štrukturálnych reforiem a fiškálna politika, ktorá neinvestuje do budúceho a udržateľného rastu podľa súčasných potrieb. Je nutné na rovinu povedať, že bez súčinnosti týchto dvoch, bude pozitívny efekt a dopad našich opatrení vždy limitovaný a minie sa účinkom. My nie sme zázračné víly, na to netreba zabúdať.
Je preto potrebné aby krajiny zrýchlili svoje reformné úsilie, aby sa riešila  štrukturálna nezamestnanosť a aby fiškálne politiky smerovali investície do budúceho rastu.

Evergreen na záver … to, že sme stále nedobudovali hospodársku a menovú úniu a to, že máme naďalej nedokončenú bankovú úniu a úniu kapitálových trhov tiež veľmi nepomáha.

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska