Úplne digitálna poisťovňa YOUPLUS na trhu

Na slovenský trh príde bezpapierová a plne digitalizovanú životná poisťovňa YOUPLUS.  Fungovať začne začiatkom septembra a prinesie evolučné riešenia na poli komplexného životného poistenia. 

YOUPLUS odštartuje začiatkom septembra ako obchodná značka lichtenštajnskej životnej poisťovne Aspecta Assurance International AG a svojim klientom ponúkne životné poistenie v digitálnom, bezpapierovom a komplexnom balení. Do konca roka 2019 dôjde aj k premenovaniu samotnej poisťovne v Lichtenštajnsku na  YOUPLUS.

Filozofia novej značky YOUPLUS je postavená na  vízii “Best Partner Concept”. “Naším cieľom je vstúpiť na trh s ucelenou ponukou, ktorá je tvorená produktom a procesmi. Sme presvedčení, že tieto dve zložky od seba nie je možné oddeliť. Jedna bez druhej nemôžu existovať a jedine ak sú obidve na špičkovej úrovni, máme šancu na úspech,” hovorí Ľubor Vrlák, Chief Executive Officer CZ / SK. YOUPLUS tak nebude stavať len a len na kvalitnom komplexnom poistení, ale ruka v ruke bude produkt dopĺňať nadštandardným riešením v oblasti procesov a on-line spracovania. “Všetky inovatívne prvky vnímame ako nástroj pre naplnenie povinností IDD a zároveň ako zjednodušenie pre koncových užívateľov
v reálnom prostredí,”
dopĺňa Ľubor Vrlák.

 

“Produkt, ktorý sme vytvorili, vychádza z našich skúseností a z viac ako dvadsaťročných znalostí trhu. Dali sme dokopy to najlepšie z najlepšieho, a to klientom ponúkneme v rámci nášho komplexného riešenia. Nejde len o jednorazové cvičenie, chceme všetko postupne  a opakovane vylepšovať. Veríme v postupný vývoj, tzn. v evolúciu poistného trhu,” vysvetľuje David Poes, Chief Life and Investment Officer CZ / SK.

Ďalším unikátnym riešením, s ktorým YOUPLUS prichádza do Českej a Slovenskej republiky ako prvý, je plne integrovaný, elektronický medicínsky underwriting z dielne globálneho zaisťovateľa Hannover Re. Vo väčšine prípadov tak poisťovňa bude schopná už pri dojednávaní zmluvy posúdiť zdravotný stav klienta on-line a vďaka tomu stanoviť výslednú cenu a podmienky poistenia. “Z rádovo X dní sa tak celý proces akceptácie skráti na obyčajné minúty,” hovorí Kateřina Šťastníková, Chief Operation Officer CZ / SK. Samotná zmluva sa potom podpíše biometricky na signpade, či tablete, prípadne nie celkom bežne -prostredníctvom vektorového podpisu. Ten nevyžaduje žiadne špeciálne hardvérové ​​zariadenie alebo pero, klient jednoducho realizuje svoj podpis prstom. “Vďaka spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá je naším dodávateľom komplexného IT riešenia, môžeme našim klientom a obchodným partnerom priniesť naozaj inovatívne riešenia, zahŕňajúce on-line automatizované procesy a bezpapierovú komunikáciu,” dopĺňa Kateřina Šťastníková.