Cez hranice vo svete precestovalo 626 mld. USD

BRATISLAVA – Vo svete bolo podľa Svetovej banky v roku 2018 prevedených migrantmi zo zahraničia do ich domácich krajín 626 mld. USD. Tieto platby sa označujú pojmom remitencie. Najviac peňazí posielajú Mexičania z USA. Napísali to Daniel Dujava a Marek Kálovec z Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Štúdiu Determinanty remitencií zverejnila v druhom tohtoročnom čísle časopisu Monitor hospodárskej politiky.

Remitencie sú finančné a iné prostriedky zasielané migrantmi z krajiny zamestnania späť do krajiny pôvodu. Pre rozvojové krajiny sú druhým najvýznamnejším zdrojom kapitálu hneď po priamych zahraničných investíciách. Remitencie možno rozdeliť na rodinné a kolektívne. Rodinné sú tie, ktoré migranti posielajú svojim rodinám, zatiaľ čo kolektívne sú tie, ktoré migranti darujú zástupcom krajanských združení, ktorí z nich následne financujú rôzne projekty v komunitách, odkiaľ migranti pochádzajú.

Autori sa zamýšľajú nad tým aký je vzťah medzi prevodmi peňazí migrantov do krajiny ich pôvodu a ekonomickým rastom. Tvrdia, že napomáhajú jeho rastu a sú dodatočným zdrojom investícií. Prevody peňazí zo zahraničia majú podľa autorov altruistickú povahu a adresnú povahu.