Otázky žurnalistiky prinášajú porovnanie práva

BRATISLAVA – Časopis Otázky žurnalistiky v prvom tohtoročnom dvojčísle prináša porovnanie slovenského a štandardov medzinárodného práva od Andreja Richtera z OBSE. 

Dňa 25. marca 2019 Kancelária OBSE pre slobodu médií vydala vyhlásenie, ktoré tvrdí, že podľa odporúčaní OBSE a  iných medzinárodných štandardov odporúča zachovať ustanovenia článku 8, ktoré obmedzujú právo politických predstaviteľov a verejných činiteľov na odpoveď. Odporúča tiež zachovať toto právo len v reakcii na „nepravdivé, neúplné alebo pravdu “skresľujúce“ faktické vyhlásenia, aké sú dnes. Súčasné ustanovenie posilňuje koncepciu, že verejní činitelia musia byť tolerantnejší voči kritike ako súkromné ​​osoby. Štúdia je vedeckým zhrnutím analýzy, ktorú Andrej Richter vypracoval na pôde OBSE kde pracuje.

V preskúmaní sa tiež odporúča revízia iných častí článku 8 v súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Napríklad, aby bola odpoveď poskytnutá, dotknutá osoba by mala preukázať existenciu oprávneného záujmu na žiadosti. Právo na odpoveď možno odmietnuť, ak je sporná informácia súčasťou pravdivej správy o verejných zasadnutiach verejných orgánov alebo súdov. Môže byť tiež zamietnutý, ak nie je obmedzený na opravu napadnutých skutočností.

Dňa 11. januára 2019 sa do Národnej rady Slovenskej republike prišiel návrh zákona, ktorým sa zavádza inštitút práva na odpoveď pre verejných činiteľov. Návrh zákona bol z dielne poslancov Smeru-SD Miroslava Číža a Dušana Jarjabka.