Inflácia v eurozóne sa v marci spomalila na 2,4 %

BRUSEL – Ročná inflácia v eurozóne sa v marci spomalila na 2,4 % z 2,6 % vo februári tohto roka. Vyplýva to z predbežných údajov Eurostatu.

V priemere analytici očakávali, že sadzba zostane na úrovni 2,6 %.

Rok predtým to bolo 6,9 % ročne.

Čo je inflácia?

Všeobecný rast cien

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá dnes kúpiť menej ako včera. Inými slovami, inflácia znižuje hodnotu meny v priebehu času.

V určitých prípadoch sú zmeny cien dôležitejšie

Ceny produktov, ktoré nás stoja viac peňazí (napríklad elektrina), sú pri výpočte priemerného rastu cien dôležitejšie ako ceny produktov, ktoré nás stoja menej (napríklad cukor alebo poštové známky).

Každý kupuje niečo iné

V každej domácnosti sa peniaze míňajú na niečo iné: niekto jazdí autom a kupuje mäso, iní auto nemajú a mäso nejedia. Na základe celkových priemerných nákupných zvyklostí všetkých domácností sa určuje váha rôznych produktov a služieb pri meraní inflácie.

Pri meraní inflácie sa zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebovávajú:

  • predmety bežnej spotreby (napríklad potraviny, noviny, benzín),
  • predmety dlhodobej spotreby (napríklad oblečenie, počítač, práčka),
  • služby (napríklad návšteva u kaderníka, poistenie, nájomné za bývanie).

Medziročné porovnanie ceny „nákupného koša“

Všetky tovary a služby spotrebované domácnosťami počas roka predstavujú tzv. „kôš“. Každý produkt v koši má vlastnú cenu, ktorá sa môže časom meniť. Porovnaním celkovej ceny koša v určitom mesiaci s jeho cenou v rovnakom mesiaci pred rokom získame ročnú mieru inflácie.