Svetová banka hodnotí efektívne opatrenia vlády

NURSULTAN / WASHINGTON  – Svetová banka zlepšila predpoveď rastu ekonomiky Kazachstanu. Predchádzajúca prognóza hovorila o poklese ekonomiky v roku 2020 o 3 %. V upravenej správe Global Economic Prospects sa hovorí o poklese o 2,5%.

Globálna sieť poradenskej firmy KPMG predpokladá, že kazachstanská ekonomika bude mať tri hlavné okruhy hospodárskych problémov.

Po druhé, súčasná situácia s COVID-19 pravdepodobne spôsobí jednu z najhlbších kríz v Kazachstane od rozpadu ZSSR, pretože COVID 19 spôsobil globálnu hospodársku krízu, ktorej rozsah je stále ťažké úplne vyhodnotiť.

Po druhé, na základe komparatívnej analýzy s inými krajinami môže byť karanténne obdobie v Kazachstane 2 až 2,5 mesiaca.

Po tretie, účastníci v takých segmentoch a odvetviach hospodárstva Kazachstanu, ako sú malé a stredné podniky, nepotravinársky maloobchod, letecký priemysel, priemysel ťažby ropy a zemného plynu, baníctvo, doprava, výroba elektrickej energie a sektor služieb, sa v súčasnom trhovom prostredí cítia najzraniteľnejšie.

Svetová banka poznamenala v správe, že nižší ako predpokladaný pokles kazašskej ekonomiky je vďaka efektívnej podpore ekonomiky krajiny vládou Kazachstanu.  Tá podporila miestne podniky znížením daní, ale aj dotáciami pri financovaní podnikov, či priamymi prevodmi peňazí tým skupinám obyvateľstva, ktoré najviac pocítili dopad súčasnej krízy. Vláda súčasne urobila také opatrenia, ktoré viac sprístupnili zdravotnú starostlivosť.

Podľa obnovenej prognózy Svetová banka predpokladá, že pokles svetovej bude nie o 5,2%, ale len o 4 %. V Kazachstane sú dňa 10. januára 2020 do dolnej komory Parlamentu Republiky Kazachstan. O dôveru obyvateľov sa uchádzajú kandidáti piatich politických strán.

Fotografia: Plážové kúpalisko v obchodnom centre Stan Chána v hlavnom meste Kazachstanu Nursultan. Autorom projektu je britský architekt Norman Foster.