Asociácia priemyselných zväzov za sociálny dialóg

BRATISLAVA – Asociácia priemyselných zväzov (APZ) obhajuje záujmy priemyslu aj v európskom sociálnom dialógu. V roku 2020 sa stala členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV).  AZP informuje na svojom portáli. 

EHSV chce podporu zamestnanosti mladých ľudí, priemyselnú transformáciu na ekologické a digitálnu ekonomiku.

Prerokovaný návrh predstavuje posilnenie záruk mladých ľudí v otázke ich začlenenia na trh práce pri plnom rešpektovaní holistického a integrovaného prístupu. Európsky program sa chce zaoberať rozvojom zručností z hľadiska zelenej a digitálnej ekonomiky. Európska únia chce využívať vodík a integrovať energetiku. EHSV sa opäť stretne v tomto roku.