Zotavenie ekonomiky až po jednej päťročnici

NEW YORK –  Ekonomické zotavenie po pandémii koronavírusov bude trvať päť rokov, uviedla hlavná ekonómka Svetovej banky Carmen Reinhartová.

Povedala, že recesia vyvolaná pandémiou bude v niektorých krajinách trvať dlhšie ako v iných, čo prehlbuje nerovnosť. Najchudobnejšie krajiny bude kríza zasiahnutá viac a úplné zotavenie bude trvať roky, najmenej päť rokov, predpovedala Reinhart. Dodala, že po prvý raz po dvadsiatich rokoch bude úroveň chudoby vo svete po kríze stúpať.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosiahne celková škoda na globálnej ekonomike do konca roku 2021 v dôsledku pandémie koronavírusov sedem biliónov dolárov. Organizácia tento rok v súčasnosti predpokladá pokles svetového HDP o 4,5, a nie o 6 percent, ako sa predpovedalo skôr.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.