Uzbekistan: prezidentom sa stal znova Šavkat Mirzijojev

TAŠKENT – V Uzbekistane oznámili predbežné výsledky prezidentských volieb v Uzbekistane, ktoré sa konali 24. októbra.

Podľa Ústrednej volebnej komisie vyhral úradujúci prezident krajiny Šavkat Mirzijojev. Získal 80,1 % hlasov účastníkov volieb. Celkom volilo približne 70% oprávnených voličov.

Mnohí odborníci predpokladali jeho víťazstvo. Súvisí to s faktom, že za päť rokov jeho prvého prezidentského obdobia v krajine došlo k výrazným zmenám k lepšiemu. Za posledné obdobie sa v Uzbekistane zvýšila zamestnanosť obyvateľstva, radikálne sa zreformovala akademická sféra, školstvo či zdravotníctvo. Zvýšila sa podpora kultúry a umenia a viac pozornosti sa venujem problémom staršej generácie, žien a mládeže. Realizovali sa dôležité reformy zamerané na liberalizáciu ekonomiky, zabezpečenie nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva a podporu podnikania.

V dôsledku transformácií sa za posledných päť rokov zvýšila životná úroveň ľudí v krajine, ekonomika krajiny vzrástla o 24 percent, priemysel – 34 percent, objem exportu vzrástol 1,5-krát, zahraničné investície – 3 krát. Priemerná mesačná mzda sa zvýšila 2,2 -krát.

K víťazstvu mu pomohli aj plány načrtnuté vo volebnom programe, ktorý sa ukázal byť najrozsiahlejším a najkonkrétnejším v porovnaní s programami ostatných štyroch kandidátov. Šavkat Mirzijojev plánuje v nasledujúcich piatich rokoch 1,6 -násobne rast HDP. Do konca roku 2023 sa miera inflácie v krajine plánuje znížiť na 5 %. Program sľubuje prilákanie investícií vo výške 120 miliárd USD, z toho najmenej 70 miliárd USD v zahraničných investíciách. Plánuje sa, že exportný potenciál krajiny sa zvýši 1,7 -krát a v roku 2026 sa zvýši na 30 miliárd dolárov.

Ďalej sa v Uzbekistane chystá aktívne zavádzanie technológií zelenej ekonomiky do všetkých sfér spoločnosti. Prioritou bude zvýšenie energetickej efektívnosti ekonomiky o 20 % a zníženie emisií škodlivých plynov o 10 %. Na to sa plánuje spustenie veterných, solárnych a vodných elektrární s výkonom viac ako 5 000 MW, čím sa ročne ušetrí takmer 3 miliardy kubických metrov zemného plynu.

Mirzijojev taktiež sľubuje, že každý občan bude mať možnosť študovať určitú profesiu na náklady štátu. Objem odborného vzdelávania sa zdvojnásobí, milión nezamestnaných sa vyučí v novej profesii. Objem sektora služieb v regiónoch Uzbekistanu sa strojnásobí, čo vytvorí 3,5 milióna nových pracovných miest. Vyše 700 tisíc nezamestnaných žien dostane školenie na náklady štátu. Miera nezamestnanosti žien sa do roku 2026 zníži na polovicu. V najbližších troch rokoch dostane bývanie za zvýhodnených podmienok viac ako 10 tisíc žien v núdzi.

Počet zahraničných turistov by mal podľa vízie Mirzijojeva v roku 2026 dosiahne 9 miliónov ľudí, export služieb cestovného ruchu bude predstavovať 1,8 miliardy dolárov.