Inflácia je opuchnutie, nafúknutie, zvýšenie cien

Pojem inflácia (od latinského slova Inflatio – opuchnutie, nafúknutie) v ekonomike označuje proces zmenšenia hodnoty peňazí. Znamená to, že dôsledkom toho javu, je to, že za tú istú sumu peňazí za určitý čas kúpite menej tovarov, alebo služieb. V reálnom živote sa inflácia prejavuje zvýšením cien. Neznamená to, že všetky ceny musia rásť, niektoré naopak môžu klesať, ale celková priemerná úroveň cien stúpa.

Rast cien (cenová hladina) sa meria pomocou spotrebného koša. Je to reprezentatívna vzorka (skupina) tovarov, ktorých ceny sa porovnávajú  Spotrebný kôš môže obsahovať výdavky na bývanie, energie, komunikáciu, stravu, kultúru a voľný čas.

Opačným javom je deflácia, alebo záporný  rast, čo je zníženie cien. V súčasnej ekonomike sa stretáva veľmi zriedkavo. Zníženie cien býva väčšinou krátkodobé. Zvyčajne má sezónny charakter, teda je len v určitom období. Napríklad ceny ovocia a zeleniny lete zvyknú klesať. Dlhodobo bola inflácia len v japonskej ekonomike. V určitom čase ceny dlhodobo klesali o 1 %, teda dosiahli mínus 1 %.

Existujú dva spôsoby vzniku inflácie. Podstata prvého je v tom, že množstvo tovarov, ktoré sa dá kúpiť za množstvo peňazí, ktoré je v ekonomike, rastie pomalšie ako množstvo peňazí, alebo dokonca klesá. V tomto prípade cena tovarov rastie a cena peňazí klesá. Druhý mechanizmus pozostáva  v tom, že pomer medzi objemom tovarov a peňazí nie je spojený priamo, ale je závislý od rýchlosti obratu peňazí v ekonomike. Pri zväčšení rýchlosti obratu peňazí, dochádza k zväčšeniu množstva peňazí v ekonomike, ale množstvo tovarov sa nemení. Inflácia sa vyjadruje v percentách a vyjadruje rast cien za rok. Štatistici počítajú  aj rast cien za mesiac. V závislosti od veľkosti inflácie sa rozlišuje mierna inflácia (do 10 %), prudká (od 10 do 50%) a hyperinflácia (niekoľko 1 000 %).

Zvyčajne však v súčasnosti ceny nestúpajú prudko. Ekonómovia sa po niekoľkých stovkách rokov spoznali nielen to čo zapríčiňuje infláciu, ale vedia ju aj zastaviť. Ak aj ceny ročne stúpajú o nie veľké percento, ľuďom sa to nie veľmi páči. Nikto nie je rád keď má za niečo po stom čase zaplatiť viac. Ak nie veľká inflácia vedie k problémom, ktoré vznikajú v plánovaní výdavkov. Ak človek nevie aké drahé budú veci, keď budete za ne v budúcnosti platiť, je ťažké preto vypočítať, koľko peňazí si musíte dnes odložiť.  Reálnou ochranou peňazí pred ich znehodnotením je to, ak peniaze nezostávajú v pančuche, ale ľudia ich vhodným spôsobom investujú tak, aby prinášali určitý úrok, alebo ináč povedané výnos.