Haaretz je sto rokov najvplyvnejší denník v Izraeli

Haaretz “Haaretz” (hebrejskyהארץ Krajina) je najstarší denné izraelský denník, publikujú v hebrejčine a angličtine. Spočiatku mal denník názov “Hadashot Ha’aretz” – “Správy z Krajiny”. Bola Založili ich v Palestíne britské okupačné orgány v roku 1918. V roku 1919 sa stal tribúnou názorov sionistov socialistov, ktorí emigrovali z Ruska. 

V roku 1937 kúpila denník rodina Schockenovcov. Noviny majú berlínsky formát. Anglické vydanie sa predáva spoločne s International Herald Tribune. Obe verzie sú na internete. Redakčné články Haaretz sa považujú medzi predstaviteľmi moci a hornými spoločenskými vrstvami spoločnosti považujú za najvplyvnejšie.  Okrem správ, “Haaretz” publikuje analytické články o sociálno-ekonomických a ekologických problémoch, rovnako ako recenzie kníh a divadelných predstaveniach, investigatívne reportáže a politické komentáre. Veľká časť čitateľov sú intelektuáli a politická a ekonomická elita Izraela. Napriek menšej obehu než noviny JEDI’OT Achronot a Maariv, predpokladá sa, že Haaretz má najväčší vplyv na politický život v krajine. Redakčná politika vychádza z toho, že “Haaretz” sa javí ako “liberálne” médium vo vzťahu k domácim aj medzinárodným záležitostiam.