AEJ: politici opäť obmedzili občianske práva ľudí

BRATISLAVA – Päťdesiatdňové moratórium na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov pred konaním parlamentných volieb, o ktorom rozhodla Národná rada Slovenskej republiky, vníma Asociácia európskych novinárov (AEJ), slovenská sekcia, ako útok na ústavné práva občanov nášho štátu.
Ani v jednom štáte Európy nemajú zákonom upravené tak dlhé predvolebné moratórium. Slovensko sa tak stalo lídrom takého prístupu k voličom, ktoré im upiera právo na slobodný prístup k informáciám. AEJ, slovenská sekcia preto upozorňuje občanov našej republiky,  že poslanci parlamentu svojim hlasovaním obmedzili ich základné politické práva. Konkrétne ide o článok 26 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je každému zaručená sloboda prejavu a právo na informácie.
Argumentácia o manipulovaní prieskumov verejnej mienky ako dôvodu predĺženia predvolebného moratória neobstojí. Ak existujú podozrenia z takýchto machinácií, mala by práve vláda a poslanci NR SR v dostatočnom predstihu prijať systematické legislatívne opatrenia na kontrolu dodržiavania princípov objektivity, spoľahlivosti a validity a tiež na spätnú kontrolu takýchto prieskumov. Aj s možnou trestnoprávnou zodpovednosťou, pretože manipulovanie verejnej mienky „kúpenými prieskumami“ by bolo nielen neprofesionálne, ale aj korupčné správanie. Podozrenia z „kupovania prieskumov verejnej mienky“ sú legitímnou témou, chýbajú však dôkazy.
Novela zákona sa zakladá na názore, že zverejňovanie výsledkov verejnej mienky ovplyvňuje rozhodovanie voličov. Ak totiž vychádzame z predpokladu, že výsledok výskumu verejnej mienky je taká istá informácia ako reklama v médiách, len má inú formu, potom by bolo nevyhnutné zakázať aj predvolenú kampaň…
Myslíme si ale, že v tejto oblasti nemal doteraz nikto záujem prijať systémové opatrenia. Nahrádzanie zlyhania politikov zavedením nedemokratického predvolebného moratória vnímame ako účelové a neprijateľné riešenie. Ide o závažnú zmenu pravidiel krátko pred parlamentnými voľbami. Žiadame preto prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby uvedenú zmenu zákona nepodpísala a vrátila ho do parlamentu. Žiadame poslancov národnej rady, aby v opakovanom hlasovaní stáli na strane občianskych slobôd a nie na strane účelových politických kalkulácií.
Ivan Brada, predseda AEJ, slovenská sekcia
Tibor Macák, tajomník AEJ, slovenská sekcia
Vladimír Bačišin, člen výkonného výboru AEJ, slovenská sekcia
Júlis Lőrincz, bývalý predseda AEJ, slovenská sekcia a Tlačovej rady SR