FOCUS: takmer 60 % verejnosti nechce moratórum 50 dní na výsledky výskumov verejnej mienky

BRATISLAVA – Väčšina obyvateľov nechce predĺženia doby kde pred voľbami nie je možné zverejňovať výsledky verejnej mienky v médiách. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktorú urobila agentúra FOCUS.

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 23.10. –28.10.2019 prieskum verejnej mienky formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných  kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom položili nasledovnú otázku. “V parlamente sa v súčasnosti rokuje o tom, aby nebolo možné v médiách zverejňovať prieskumy preferencií politických strán, a to 50 dní pred samotnými voľbami. Súhlasíte s takýmto návrhom, alebo nie?” Z výskumu vpvývajú nasledovné výsledky:

Určite súhlasíte 17,80%
Skôr súhlasíte 17,80%
Skôr nesúhlasíte 19,10%
Určite nesúhlasíte 40,30%
Neviem 5%

Prameň: www.focus-research.sk

Väčšina obyvateľov je proti tomu, aby sa moratórium predĺžilo na 50 dní. To znamená, že názor poslamcov, nie je zhodný s mienkou ich voličov.

S opačným názorom, teda že 50 dňové moratórium by malo byť zavedené, súhlasí približne tretina respondentov (35,6%). Pritom 17,8% rozhodne súhlasí a 17,8% skôr súhlasí. Nadpriemerný podiel respondentov, ktorí súhlasia so zavedením 50 dňového moratória, je medzi voličmi SNS (64%), SMER-SD (53%) a ĽS Naše Slovensko (53%).