Slovenskú sekciu Asociácie európskych novinárov vedie redaktor Ivan Brada z relácie RTVS Reportéri

Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) registrovala na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky nové stanovy. Boli schválené na poslednom valnom zhromaždení. ZA predsedu bol zvolený Ivan Brada z relácie RTVS Reportéri. Tajomníkom sa stal Tibor Macák z RTVS. Členom vedenia sa stal Vladimír Bačišin z portálu Finančné noviny. Zakladateľom AEJ je doyen Slovenskej žurnalistiky Juraj Alner.

V celej Európe združuje AEJ jednotlivých novinárov prostredníctvom členstva v národných sekciách. AEJ bola v roku 1962 v šiestich krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Založilo ju 70 novinárov, presvedčených o potrebe európskej integrácie demokratickým spôsobom, ktorý veril v potenciál žurnalistiky podporovať európsku harmóniu. Z tohto dôvodu boli odhodlaní obhajovať slobodu informácií a slobodu tlače v Európe.

Väčšinu aktivít AEJ zabezpečuje sekcia na národnej úrovni. Jedným z cieľov medzinárodného združenia je však vytvorenie väzieb medzi jednotlivými novinármi; vymieňať si kontakty, informácie a nápady. AEJ spolupracuje s Európskym novnárskym centrom (EJC), nezávislou inštitúciou pre ďalšie vzdelávanie novinárov.

V súčasnosti existuje viac ako 20 sekcií, nezávisle zriadených v krajinách, ktoré patria do Rady Európy. Členovia v každej sekcii sú čerpaní zo širokého spektra mediálnych pracovníkov a nezávislých prispievateľov do televíznych, rozhlasových, národných, regionálnych a odborných novín a periodík a nových médií. Členstvo v každej sekcii je otvorené pre všetkých novinárov vrátane zástupcov zahraničných médií so sídlom v krajine.

AEJ má nasledovných funkcionárov: Prezident: Otmar Lahodynsky, Rakúsko, generálny tajomník: Tibor Macak, Slovensko podpredseda: Saia Tsaousidou, Grécko, podpredseda: Javier F. Arribas, Španielsko, podpredseda: Oana Enachescu, Rumunsko, pokladník: Luigi Cobisi, Taliansko, zástupca pre slobodu médií: William Horsley, UK, zástupca pre falošné správy: Irina Nedeva