Gandel: dávky vojakom z Ukrajiny za 1968 sú ok!

Sociálne príspevky pre občanov Ukrajiny, ktorí sa ako príslušníci sovietskej armády a bezpečnostných zložiek zúčastnili na intervencii vojsk Varšavskej zmluvy proti Československu v roku 1968 sa vyplácajú na základe nariadenia ukrajinskej vlády č. 63 z roku 1994.  Odpovedal Boris Gandel na otázku Finančných novín o hodnotení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ukrajinského zákona o veteránoch, ktorý priznáva ukrajinským občanom status vojnového veterána.

Ako dodal “tento dokument neobsahuje žiadnu preambulu ani politické hodnotenie či snahu o reinterpretáciu sovietskej operácie „Dunaj“ vedenej proti Československu a má administratívny, nie politický charakter. ”

Boris Gandel odpovedal, že v “prípade Ruskej federácie ide o opakovaný pokus z dielne tamojšej komunistickej strany zameraný výlučne na zvýhodnenie účastníkov intervencie do našej vlasti v auguste 1968, čo by bol politický rozmer. V tejto súvislosti chcem pripomenúť vyjadrenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na rokovaní so slovenským partnerom Miroslavom Lajčákom 6. júna tohto roku v Sankt Peterburgu, na ktorom ho ubezpečil, že oficiálna pozícia Ruskej federácie k tejto otázke je stále platná v tej podobe, v akej bola sformulovaná v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993. Pre úplnosť dodávam, že v preambule uvedenej zmluvy je zakotvené nasledovné vyjadrenie: “Odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území”.  To či zákon navrhovaný ruskými komunistami obsahuje politickú preambulu, alebo nie, nie je známe.