Cintorín: Verejná diskusia o pravdivosti informácií

BRATISLAVA – V Pravde nie sú izvestia, v Izvestiach nie je pravda.

Tento slogan v časoch Sovietskeho zväzu vysvetľoval situáciu v sovietskej tlači. Pre ľahšie pochopenie situácie treba povedať, že slovo “izvestia” znamená správy. Dúfam, že slovo “pravda”, netreba nikomu vysvetľovať.

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku v svojom mikroblogu na sociálnej sieti Twitter tvrdí, že Slovenská republika porušuje medzivládnu dohodu týkajúcu sa starostlivosti o hroby vojakov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky danú interpretáciu označilo za hoax.

Hoax je anglické slovo, ktoré znamená podvod (klamstvo), obyčajne taký, ktorého cieľom je zo žartu alebo so zlými úmyslami prinútiť niekoho veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočnosti, a zneužiť jeho dôverčivosť. Slovo sa začalo na začiatku 21. storočia v médiách a na internete používať aj v slovenčine, ale jeho presný význam nie je jasný.

Stanovisko k danými informáciám zverejnil starosta obce Ladomírová. Nasleduje text stanoviska starostu v nezmenenej forme.

“Nakoľko v posledných dňoch došlo k medializácii nepravdivých informácií týkajúcich sa vojenského cintorína z 1. sv. vojny v Obci Ladomirová, zo strany Veľvyslanectva RF, podávame následné stanovisko.

Veľvyslanectvo RF na svojej web stránke https://slovakia.mid.ru/sk/ zverejnilo dňa 14.09.2022 informáciu „O situácii na cintoríne ruských bojovníkov v Ladomirovej“, kde sa uvádza, že „hroby zosnulých hrdinov boli takmer zničené. Pred dvoma mesiacmi boli na príkaz starostu obce Ladomirová bagrom zrovnané so zemou“.

Ide o nepravdivú informáciu. Hroby naďalej zostali na svojich miestach. Podotýkame, že  pri hroboch boli betónové obrubníky, ktoré sa rozpadávali a nebola možná ich údržba. Obec Ladomirová, ako správca uvedeného cintorína robí všetko preto, aby tento cintorín skutočne vyzeral ako krásne pietne miesto pre zosnulých vojakov Ruskej federácie a návštevníkov, ktorí tento cintorín navštevujú. Práve naopak, stále sa snažíme o jeho údržbu a obnovu, pričom je veľmi netaktné zo strany ruského veľvyslanca, že takýmto spôsobom rozpútal mediálnu roztržku medzi občanmi.

Vedeli sme, že veľvyslanec navštívi Obec Ladomirová a čakali sme, že sa nám ozve a uvedenú problematiku spolu preberieme, pretože máme niekoľko návrhov na obnovu a úpravu uvedeného pietneho miesta, s tým, že sme ho chceli požiadať o poskytnutie časti finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

Veľmi ma mrzí spôsob, akým tento problém bol medializovaný, a to z dôvodu, že šíri nenávisť medzi ľuďmi. Pričom som zaznamenal rôzne vyhrážky na moju osobu, ktoré budem riešiť.

Obec Ladomirová, ako správca uvedeného cintorína bude kontaktovať a žiadať o vyjadrenie Veľvyslanectvo RF k uvedenej problematike, pretože do dnešného dňa nás veľvyslanectvo nekontaktovalo, ani sme od nich neobdržali žiadne stanovisko.

Ako dôkaz toho, že uvedené pietne miesto nie je zničené, prikladáme aktuálnu fotografiu.

PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce.

Ukázalo sa, že cintoríne nie sú pochovaní len vojaci ruskej cárskej armády, ale aj vojaci Rakúsko Uhorska.

A na záver si pripomeňme tri ďalšie anekdoty o stave sovietskej žurnalistiky.

Prvá: Sused stretne v Moskve suseda a diskutujú.

Jeden povie druhému. “Na Červenom námestí rozdávajú bicykle. Počul som to v rozhlase.

Stretnú sa znovu. Jeden hovorí druhému: “Nerozdávajú tam bicykle, ale Ivanovi Ivanovičovi ukradli bycikel.

Druhá: Do kolchozu, teda sovietskeho Poľnohospodárskeho družstva,  v obci Leninsk, samozrejme s prívlastkom Vladimíra Iľjiča Lenina, pricestoval štáb ústrednej televízie v Moskve.

Predsedovi kolchozu hovoria: Vladimír Vladimírovič, vaša dojička Máša Ivanová, vyhrala celosovietsku súťaž v rýchlosti dojenia kráv. Chceme s ňou urobiť interview.

Predseda odpovedá: Súdruhovia, vypite si čajík, vodečku,  a zjedzte keksíky, vybavím…

Predseda kolchozu príde a kravína a kričí: “Máša poď sem..”

Máša sa pýta:  “A o čo ide súdruh predseda?”

Prišli to z televízie z Moskvy. Chcú s tebou robiť interview. Vyhrala si tú celozväzovú súťaž v rýchlosti dojenia kráv…! ?

Máša sa pýta: “A to interview, to  je čo?”

Predseda odpovedá: “Neviem čo to je to interview, ale pre istotu sa osprchuj…!”

Tretia anekdota znie nasledovne.

Na Červenom námestí sa strenú dvaja susedia. Jeden má pod pazuchovou denník Pravda.

Druhý sa ho opýta: Čo je nové v novinách?

Sused vytiahne spod pazuchy denník, roztvorí ho a ukáže mu údenáča.

A povie: “Ryba”