Médiá: aký je význam anglosaského pojmu hoax

Hoax je anglické slovo, ktoré znamená podvod (klamstvo), obyčajne taký, ktorého cieľom je zo žartu alebo so zlými úmyslami prinútiť niekoho veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočnosti, a zneužiť jeho dôverčivosť.

Slovo sa začalo na začiatku 21. storočia v médiách a na internete používať aj v slovenčine, ale jeho presný význam nie je jasný. Podrobnosti o význame pozri nižšie.

 • Velký anglicko-český slovník II. (1992): hoax – 1. podvod, švindel, falošná správa, kačica, 2. neokrôchaný [čes. nejapný] vtip, kanadský žartík.Oxford English Dictionary (2nd edition): 
  • hoax (podstatné meno) – (a) akt hoaxovania [t.j. odkaz na sloveso – pozri nižšie]; humorné alebo zlomyselné podvodné klamstvo [angl. deception], ktoré má obyčajne podobu vymyslenia niečoho fiktívneho alebo chybného a ktoré je povedané spôsobom využívajúcim dôverčivosť obete…. (b) osoba, ktorá je klamom….;
  • hoax (sloveso) [teda “hoaxovať”] – podvodne oklamať [angl. deceive] alebo nachytať [angl. take in] primäním veriť zábavný/-nú alebo zlomyselný/-nú výmysel alebo fikciu; využívať niečiu dôverčivosť.
 • American Heritage Dictionary: 1. akt, ktorého úmyslom je podvodne oklamať [to deceive] alebo ošvindľovať [to trick]. 2. niečo, čo bolo vytvorené alebo akceptované podvodnými prostriedkami.
 • Merriam Webster Dictionary: hoax – 1. akt, ktorého úmyslom je ošvindľovať niekoho [to trick] alebo vybabrať s niekým dôverčivým [to dupe]…, 2. niečo akceptované alebo vytvorené podvodom alebo výmyslom…
 • Longman Dictionary of Contemporary English: hoax… – 1. falošné varovanie o niečom nebezpečnom: [napr.] bombový hoax, hoaxový telefonát, 2. pokus primäť ľudí veriť niečomu, čo nie je pravdivé… 
 • Brunvand 1992: Hoaxy – Podľa definície klasickej knihy o tejto téme od Curtisa MacDougalla, je “hoax”, prísne vzaté, “úmyselne zosnovaná nepravda vytvorená tak, že sa klamlivo tvári ako [to masquerade as] pravda”. Niektorí autori používajú tento výraz na označenie mestských legiend, najmä falošných varovaní [bogus warning, t.j. falošná správa varujúca výrazným štýlom pred nebezpečenstvom, sprisahaním alebo upozorňujúca na ojedinelú príležitosť], je však len veľmi málo dôkazov úmyselného vytvárania nepravdy v tradícii súčasných klebiet a legiend. Naopak, tieto konkrétne fikcie majú len zriedkavo identifikovateľný zdroj a šíria sa medzi ľuďmi buď v dobre viere ľudí, ktorí im veria, alebo sa len jednoducho opakujú ako vtipy. Preto sa zdá byť najlepšie obmedziť výraz “hoax” na prípady, v ktorých existuje dokázateľná nečestná a vedomá snaha podvodne oklamať, čo sa veľmi zriedkavo týka šírenia mestských legiend…

V angličtine je slovo hoax prvýkrát doložené koncom 18. storočia. Jeho pôvod je neistý.

Príklady výkladu pre slovenčinu alebo češtinu (zoradené podľa roku):

 • Greguš 2002 a 2003 a 2008:
  • Vymyslené poplašné správy sa na internete nazývajú „hoax“;
  • Ak by sme chceli anglické slovo „hoax“ preložiť našim „kačica“ nebol by tom celkom presný preklad. „Hoax“ je síce tiež podvrhnutá správa, ale zároveň určitým spôsobom zmanipulovaná;
  • …slovíčko hoax … znamená čosi také ako “kačica” alebo “švindeľ”
 • Černušáková 2004: …hoax, teda reťazový e-mail, ktorý obsahuje žiadosť o jeho poslanie na čo najväčší počet adries.
 • Šikuda 2007: Hoax, alebo tiež falošná správa, je súrodencom spamu. A spameri aj využívajú hoax ako zdroj na získanie obrovského počtu adries… Preto po získaní e-mailu, ktorý vás vyzýva na hromadné rozposlanie ďalej, buďte opatrní. S najväčšou pravdepodobnosťou ide práve o hoax, ktorý nie len že zaťažuje zbytočne servery…
 • Аčjaková 2008: Hoax predstavuje vymyslenú, predovšetkým e-mailovú správu (môže to však byť aj klamlivá informácia v médiách či v spoločnosti), ktorá vyzýva užívateľov internetu k jej opätovnému preposlaniu. 
 • Tóth 2009: hoax, čiže zavádzajúc[a] a nepravdiv[á] informáci[a] šíren[á] nekontrolovane internetom. 
 • Jazyková poradňa SME 2011: Slovo hoax prevzaté z angličtiny, ktorým sa pomenúva falošná správa… vo výraze falošná správa porovnaj vyššie Šikuda 2007]
 • Oravec (Slovník slangu a hovorovej slovenčiny) 2014: hoax (slang.) – klamlivá, zavádzajúca, mystifikujúca správa šírená v prostredí internetu. [Tu si treba okrem iného všimnúť, že autor slovo hodnotí ako slangové.
 • Cemper et al. 2015: Hoax je zámerne vytvorený podvod, vydávajúci sa za pravdu. V širšom význame môže znamenať aj falošnú správu, mystifikáciu, poplašnú správu, ale aj žart. Využiť hoax možno ale aj v propagande.
 • Patkoš/Pravda 2019: Anglické slovo hoax pomenúva podvod, alebo lacný žart. Označujeme ním predovšetkým internetom šírenú správu, ktorá aj napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalej a ďalej.
 • hoax.cz: Anglické slovo HOAX …v preklade znamená: falošnú správu, mystifikáciu, novinársku kačicu, podvod, poplašnú správu, výmysel, žart, kanadský žartík. V počítačovom svete slovom HOAX najčastejšie označujeme poplašnú správu, ktorá varuje pred neexistujúcim nebezpečným vírusom.
 • Krátky slovník slovenského jazyka 2020, Slovník cudzích slov 2005 , Veľký slovník cudzích slov 2000 : slovo v týchto slovníkoch nie je obsiahnuté.