Ekonomická univerzita: ERASMUS+ “Spolupráca v oblasti inovácií a šírenia osvedčených postupov”

BRATISLAVA – Na katedre ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity sa dnes začal trojdňový seminár venovaný digitálnemu vyučovaniu a vzdelávaniu.

Katedru a projekt vedie pani profesorka Anetta Čaplánová.

Počas troch dní sa medzinárodný tím bude venovať téme Spolupráca v oblasti inovácií a šírenia osvedčených postupov.

D-COLLAB -Spolupráca pre efektívne digitálne vzdelávanie je projektom v rámci schémy Erasmus+ KA226 – Strategické partnerstvo pre digitálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na vzdelávanie učiteľov, ako aj študentov na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, s cieľom zabezpečiť pre učiteľov a študentov vedomosti a kompetencie potrebné na efektívne vyučovanie a štúdium v digitálnom prostredí. Projekt bude taktiež rozvíjať digitálne kompetencie študentov so špecifickými potrebami, ktorí sú v ešte náročnejšej situácii z dôvodu presunu výučby do online priestoru.

V rámci projektu sa vytvorí päť intelektuálnych výstupov určených na podporu rozvoja zručností týchto cieľových skupín. Vytvorené výstupy budú sprístupnené prostredníctvom vyvinutej webovej e-learningovej platformy a budú sprístupnené zainteresovaným učiteľom a študentom na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v otvorenej verzii prístupu, aby im pomohli s vzdelávacími a vyučovacími výzvami v digitálnom priestore. Počas projektu budú vyvinuté tri tréningové moduly pre učiteľov a jeden tréningový modul pre študentov (s osobitnou časťou zameranou na študentov so špecifickými potrebami). Tréningové moduly budú implementované počas existencie projektu dvakrát.