Škandál s niklom: Trafigura šliapla na staré hrable

LONDÝN –  Jeden z najväčších svetových obchodníkov s komoditami prišiel o viac ako pol miliardy dolárov na nikli, ktorý označil za “systematický podvod”.

Účastníci odvetvia sa však domnievajú, že spoločnosť doplatila na svoju nedbanlivosť. Informuje o tom agentúra Bloobmberg.

Keď sa objavili správy, že skupina Trafigura utrpela obrovské straty v dôsledku takzvaného systematického podvodu, mnohých zasvätených do trhu chýbajúci nikel a prázdne kontajnery neprekvapili. Išlo o to, že jeden z najväčších hráčov v odvetví stále obchodoval s mužom, ktorému sa všetci ostatní už dávno vyhli.

Indický podnikateľ Pratik Gupta a jeho spoločnosti, voči ktorým spoločnosť Trafigura tento týždeň získala príkaz na zmrazenie majetku vo výške 625 miliónov USD, majú medzi obchodníkmi veľmi kontroverznú povesť.

Podľa verejne dostupných dokumentov skupina Merchant Gunvor Group a obchodný finančný fond TransAsia Private Capital Ltd tiež v minulosti prišli o peniaze v obchodoch s Guptovými spoločnosťami. Podľa viacerých osôb, ktoré pre skupinu pracovali alebo s ňou obchodovali, sa tretie strany vrátane bánk a protistrán niekedy cítili znepokojené obchodnými aktivitami skupiny. Minulý rok indická federálna polícia oznámila, že vyšetruje obvinenia z podvodu voči samotnému Guptovi.

Ian Milne, bývalý vedúci oddelenia financovania obchodu s komoditami v Rabobank a HSBC Holdings Plc, ktorý pracoval v spoločnosti TransAsia dva roky v rokoch 2018 až 2020 a snažil sa vymáhať dlhy od Guptových spoločností. Povedal, že nemohol uveriť vlastným očiam, keď tento týždeň videl správy o spoločnosti Trafigura.

Straty spoločnosti Trafigura otriasli svetom obchodníkov s komoditami. Incident ukázal, že ani najväčší hráči sa niekedy nedokážu ochrániť pred rizikami a problémami, ktoré v posledných rokoch sužujú toto odvetvie. Agentúra Bloomberg sa v piatok niekoľkokrát pokúsila kontaktovať Guptu a súvisiace spoločnosti telefonicky a e-mailom, ale nedostala žiadnu odpoveď.

Spoločnosť Trafigura uviedla, že začala vyšetrovanie po tom, ako identifikovala niekoľko varovných signálov.

Gupta sa narodil v roku 1979 v rodine obchodníka s komoditami. Jeho otec Vijay bol obchodník s oceľou. V 80. a 90. rokoch 20. storočia zastupoval brazílske a španielske spoločnosti, ktoré do Indie dovážali výrobky zo železa a ocele. Po jeho smrti v roku 2009 prevzal Pratik rodinnú spoločnosť Ushdev International Ltd so sídlom v Bombaji a jeho matka Suman sa stala predsedníčkou predstavenstva. Na svojom vrchole začiatkom roka 2010 mala spoločnosť trhovú kapitalizáciu približne 250 miliónov dolárov.

Podľa viacerých ľudí, ktorí Guptu osobne poznajú, je šarmantný a málokedy sa hnevá.

 

Postupom času spoločnosť Ushdev začala rozvíjať aktíva v oblasti veternej energie, ale stále sa zameriavala na obchodovanie s kovmi. Gupta otvoril spoločnosti v Singapure, Malajzii, Dubaji, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku vrátane TMT Metals a spoločností pod hlavičkou UD Trading Group.

V rozhovore z roku 2011 uverejnenom na portáli Indiainfoline. com, opísal svoju firmu ako tretiu najväčšiu indickú spoločnosť obchodujúcu s kovmi a uviedol, že v posledných rokoch sa jej veľkosť zdvojnásobila.

Obchodné aktivity Guptových spoločností vyvolali medzi niektorými predstaviteľmi odvetvia otázky. Niektoré spoločnosti niekedy nakupovali a predávali veľké množstvá kovov bez zjavného obchodného účelu.Jonas Ray, výkonný riaditeľ spoločnosti Athena Intelligence so sídlom v Ženeve, ktorá podporuje organizácie zaoberajúce sa financovaním obchodu, uviedol, že v mene niekoľkých klientov vyšetroval organizácie vrátane TMT.

“Viacerým klientom sme poskytli informácie o účasti TMT na tzv. kolotočových podvodoch,” povedal. “Máte jeden náklad uprostred, okolo neho zriadite 10 spoločností, ktoré si navzájom predávajú náklad. Jedna zásielka je financovaná 10-krát. Je to ako finančná hudobná stolička. Nakoniec sa všetko zrúti.”

Viaceré spoločnosti oľutovali svoj vzťah s Guptou. Podľa dokumentov spoločnosti a osôb oboznámených s prípadom Gunvor riskoval desiatky miliónov dolárov, keď sa spoločnosť Ushdev dostala do finančných problémov. Výsledkom tohto rizika bola pre spoločnosť Gunvor len relatívne malá strata. Napriek tomu to bola rana, ktorá sa zhodovala s rozhodnutím spoločnosti Gunvor zatvoriť v roku 2016 svoju divíziu obchodovania s kovmi.

Zoznam veriteľov zverejnený v roku 2018, keď spoločnosť Ushdev vyhlásila platobnú neschopnosť, ukázal, že spoločnosť Gunvor bola jej najväčším nebankovým veriteľom s expozíciou vo výške 3 miliardy rupií (v tom čase približne 45 miliónov USD).

Spoločnosť TransAsia je naďalej zapletená do súdneho sporu s Guptovými spoločnosťami v súvislosti s údajnými nesplatenými dlhmi súvisiacimi s financovaním obchodovania s kovmi vrátane medi. V jednom prípade, ktorý bol zverejnený na singapurských súdoch, fond na financovanie obchodu tvrdí, že holdingová spoločnosť UD Trading Group, ktorú vlastní Gupta, mu dlhuje 63 miliónov USD. Spoločnosť UD Trading v minulosti uviedla, že sa nepovažuje za zodpovednú za tento dlh.

V júli minulého roka Ústredný vyšetrovací úrad, indická obdoba FBI, uviedol, že na základe sťažnosti podanej Štátnou bankou Indie začal vyšetrovanie Pratika a Sumana Guptovcov, ako aj Ushdeva pre údajný podvod. V tlačovej správe CBI uviedol, že vykonal prehliadky na troch miestach, ktoré viedli k “zaisteniu usvedčujúcich dokumentov/článkov”.

Táto sága prinúti spoločnosť Trafigura prehodnotiť svoje postupy hĺbkovej kontroly obchodných partnerov.