Veda a výskum mládeže v Rusku a vo svete

Národný tím mladých výskumníkov z Ruskej federácie, vytvorený v rámci programu Krok do budúcnosti, získal polovicu zlatých medailí na Čínskej mládežníckej súťaži vedy a technologických inovácií, ktorá sa konala od 20. do 26. augusta v čínskom meste Wuhan.

Informuje o tom Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Program Krok do budúcnosti je najväčším ruským organizátorom práce s talentovanými mladými ľuďmi v oblasti výskumu a vývoja. Medzi zakladateľov programu patria Ministerstvo školstva a vedy Ruska a Ministerstvo osvety Ruska.

Každoročne v rámci programu vedecko-technologickej prípravy absolvuje prípravu viac ako 150 tisíc žiakov a študentov základných škôl.

Novým rozsiahlym projektom programu je celoruská diaľková škola Krok do vedy a techniky. Cieľom dištančnej školy je zvýšiť úroveň vedeckých a technologických kompetencií, výskumu a rozvoja študentov v oblasti technických, prírodných a spoločensko-humanitných vied; dať impulz ich tvorivému mysleniu a vynaliezavosti. Výučba na škole je bezplatná.

Do projektu sú pozvaní žiaci, študenti vysokých škôl, stredných odborných škôl, začiatočných ročníkov vysokých škôl, ktorí sa profesionálne venujú vede a technike alebo o ne prejavujú záujem. Registrácia prebieha na hlavnej webovej stránke programu Krok do budúcnosti.

Okrem toho sa v dňoch 25. – 29. marca 2024 v Moskve uskutoční ďalšie Medzinárodné fórum vedeckej mládeže Krok do budúcnosti, na ktorom sa stretne 1500 najlepších mladých mozgov planéty z Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Oceánie 

Registrácia účastníkov bude prebiehať od 16. októbra 2023 do 9. januára 2024