Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov rástla

BRATISLAVA  –   Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v ekonomiku počas septembra klesla v priemysle, obchode, stavebníctve a mierne aj medzi spotrebiteľmi. V službách naopak výraznejšie rástla.

Aktuálny stav očakávaní podnikateľov a spotrebiteľov v jednotlivých mesiacoch zisťuje Štatistický úrad SR v štyroch ekonomických oblastiach – priemysle, stavebníctve, obchode, službách a u spotrebiteľov.

Hodnoty týchto piatich čiastkových indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do +100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Zastrešujúcim ukazovateľom je indikátor ekonomického sentimentu (sleduje sa trojmesačný kĺzavý priemer).

Pri priemyselných podnikoch poklesla dôvera po sezónnej úprave v septembri o 8,7 percentuálneho bodu na hodnotu -9. Vývoj nepriaznivo ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a v menšej miere aj zhoršenie úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 11,1 bodu. Dlhodobo má dôvera podnikateľov v priemysle najvyššie medzimesačné výkyvy.

Spomedzi piatich zložiek v septembri najviac rástol indikátor dôvery v službách. Jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 6 p.b. a postupne sa dostáva do kladných čísiel po tom, čo sa odrazila od svojho májového historického minima -52,3. V septembri minulé roka bola dôvera v službách na úrovni 7 bodov.

Výrazne sa podľa podnikateľov vo vybraných službách zlepšila ich situácia v podnikaní a viera v očakávaný dopyt. Priaznivejšie hodnotili aj dopyt za posledné tri mesiace.

Medzimesačne indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol o 0,2 bodu na hodnotu -31. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 23,4 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 12 bodov.

U spotrebiteľov sa zhoršili očakávania úspor domácností a hodnotenia aktuálnych podmienok na sporenie. Naopak výrazne optimistickejší boli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a mierne v očakávaniach finančnej situácie domácností. Nepatrne sa znížili ich obavy aj zo zvýšenia nezamestnanosti, ktorá je dlhodobo najpesimistickejšou zložkou.

Dôvera podnikateľov v stavebníctve mierne klesla tretí mesiac po sebe na úroveň -42,5 bodu. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 18,5 bodu. Na výsledku hodnoty indikátora sa odrazili nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby.

Indikátor dôvery v obchode klesol v septembri v porovnaní s augustom o 3,4 p.b. na hodnotu 8,3, čo je stále o 3,3 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru. Horšie ako v auguste hodnotia podnikatelia súčasné, ako aj očakávané podnikateľské aktivity. Optimizmus v tomto odvetví je v porovnaní s ostatnými sledovanými odvetviami najvyšší.

Celkovo dôvera v slovenskú ekonomiku sa v septembri opäť mierne zvýšila. Vďaka trojmesačnému priemeru sa rast dôvery vyjadrený indikátorom ekonomického sentimentu (IES) začiatkom jesene zvýšil o 4,2 bodu na hodnotu 87,7. Optimizmus rástol tretí mesiac za sebou, v septembri však len polovičným tempom oproti predošlým dvom mesiacom.

Hodnota IES v septembri zaostávala za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 10,2 p.b. a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,6 bodu. Od začiatku merania, v roku 1997 boli historicky nižšie hodnoty IES len v období od januára do novembra 2009, kedy sa naplno premietla do všetkých častí sveta finančná kríza.

IES je priemer výsledkov čiastkových prieskumov v priemysle (40 %), stavebníctve (5 %), obchode (5 %), službách (30 %) a z výsledkov prieskumu o názoroch spotrebiteľov na aktuálnu ekonomickú situáciu (20 %).