De Langeová: chudobní pred transformáciou

Na pôde Európskeho parlamentu zaznel koncept, ktorým sa aby chudobní chránili  pred prechodom na čistú energiu.

Poslankyňa EP Esther de Langeová nalieha na EÚ, aby chránila chudobných občanov pred nákladmi na energetickú transformáciu

Viaceré krajiny EÚ sa obávajú, že rozšírenie systému stropov a obchodovania by mohlo viesť k občianskym nepokojom. De Lange je presvedčená, že klimatický fond musí zabezpečiť, aby najchudobnejší občania neboli vystavení riziku energetickej a dopravnej chudoby. De Lange zároveň na pozadí možného ukončenia finančnej podpory krajinám, ktoré porušujú demokratické princípy EÚ, k svojmu návrhu pridala pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje podmienky platieb z klimatického fondu.

Začiatkom januára bolo oznámené, že EÚ by mohla vo februári opustiť Poľsko a Maďarsko bez finančnej pomoci, čím by zablokovala dotácie z rozpočtu a platby na zotavenie z pandémie. Poľsku hrozí strata viac ako 130 miliárd eur a Maďarsku – viac ako 40 miliárd.