Toležan Tursonovič Barlybajev s Michalom Kravčíkom diskutoval o “novej vodnej paradigme”

BRATISLAVA – Veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Toležan Tursunovič Barlybajev diskutoval so slovenským hydrológom Michalom Kravčíkom o novej “vodnej paradigme”.

Hovorili o tom ako je možné poznatky Michala Kravčíka využiť v podmienkach Kazašskej republiky.

Podstatou “novej vodnej paradigmy” je Biela kniha, ktorá bola prezentovaná na konferencii OSN v tomto roku.

Biela kniha popisuje vodný cyklus a metodiku spolupráce pri obnove globálnych vodných cyklov, prijímaní a implementácii účinných opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni prostredníctvom obnovy malých vodných cyklov na kontinentoch. Posun novej vodnej paradigmy poskytuje globálne systémové riešenie ozdravovania vodnej klímy a jej ústrednej úlohy v klimatickom systéme Zeme.

Udržiavanie dažďovej vody v krajine a obnova schopnosti pôdy a krajiny zadržiavať vodu na celom svete obnovuje malé vodné cykly tok a vlhkosť, vodné zdroje, zvyšuje sekvestráciu uhlíka, znižuje teploty, vytvára nové pracovné miesta a zmierňuje klimatické riziká, ako sú záplavy, suchá a more zvýšenie hladiny.

Občania, miestne zainteresované strany a verejná správa by sa mali aktívne podieľať na udržiavaní a zlepšovaní služieb pôdneho a krajinného ekosystému v kontexte klimatických zmien realizáciou opatrení na adaptáciu a manažment pôdy spolu s integrovaným využívaním dažďovej vody. Obnova globálneho vodného cyklu a jeho rovnováhy sa začína obnovou malých vodných cyklov na kontinentoch.

Michal Kravčík v spolupráci s veľvyslancom Kazašskej republiky na Slovensku a subjektmi z Kazachstanu pripraví okrúhly stôl na tému “nová vodná paradigma.”