Christenko: moderný postup spracovania odpadu

KOŠICE – Vo svete je v súčasnosti rozostavaných približne sto zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). Tie dokážu premeniť nerecyklovateľný odpad na elektrickú energiu a teplo. Vo väčšine vyspelých štátov plne nahradili neekologické skládky.

„Slovensko momentálne disponuje iba 2 zariadeniami ZEVO – v Bratislave a Košiciach a takmer 55% odpadu skládkujeme. Zatiaľ čo celá Európa masívne investuje do spracovateľskej infraštruktúry u nás sa prakticky nič nebuduje. O niekoľko rokov, kedy bude zatvorená viac ako 1/3 preplnených skládok, budeme čeliť vážnej odpadovej kríze. Zatiaľ čo na Slovensku hľadáme dôvody prečo takéto zariadenia nepostaviť, predbiehajú nás susedia z Poľska, Česka, ale aj krajiny z juhu Európy ako Bulharsko, Grécko a Malta, ktoré doteraz odpad skládkovali“. Pritom je úplne jedno či sa zariadenia budujú zo štátnych alebo súkromných zdrojov – výsledok je rovnaký“, vysvetľuje Marián Christenko, CEO Kosit a viceprezident CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu).

Potrebu budovať infraštruktúru v podobe ZEVO si uvedomujú takmer všetky európske štáty. Nielen kvôli zvyšujúcemu sa objemu odpadu, ale aj jeho štruktúre. Pri snahe výrobcov zachovať napr. čerstvé potraviny čo najdlhšie vznikajú síce unikátne, často aj niekoľko vrstvové obaly, ktoré sa ale následne veľmi ťažko recyklujú. Aj preto sa dnes naprieč Európou mohutne investuje do rekonštrukcie a výstavby takýchto koncových zariadení. Prísne nastavené európske normy emisií posúvajú tieto zariadenia do obytných štvrtí väčších aj menších miest.

Francúzi napríklad začali rekonštrukciu ZEVO v Paríži v XIII obvode, ktoré je v prevádzke od roku 1969. Výsledkom rekonštrukcie bude kapacita ZEVO Syctom tristo päťdesiattisíc ton odpadov ročne. Vo Fínsku pribudne nové ZEVO s ročnou kapacitou stodvadsať tisíc ton v Korvenmäki a o ďalších dvesto tisíc ton ročne sa rozšíri kapacita ZEVO Vantaa. V švédskom Štokholme sú v príprave hneď dve nové zariadenia ZEVO. Spoločnosť e.on buduje „recyklačný závod budúcnosti“, ktorého súčasťou je ZEVO s kapacitou tristo šesťdesiattisíc ton ročne a druhé zariadenie vyrastie na juhu Štokholmu v mestskej časti Lövsta.

Koncom minulého roka v Belgickom Beringene bolo uvedené do prevádzky ZEVO s kapacitou sto tisíc ton odpadov ročne. V nemeckom Brandenbursku, sa pustila do transformácie uhoľnej elektrárne na moderné ZEVO s kapacitou štyristo osemdesiattisíc ton odpadov ročne spoločnosť Veolia.

Marián Christenko, viceprezident CEWEP-u hovorí, že v Európe končí tzv. odpadový turizmus a začína sa masívne budovanie infraštruktúry v mieste vzniku odpadu. „Jednotlivé štáty Európy chcú byť sebestačné v spracovaní odpadu a práve koncové zariadenia ZEVO sú s recyklačnými centrami najlepšie fungujúcim riešením.

“Tento trend napríklad pochopila okrem Nemecka, Francúzska a škandinávskych krajín Veľká Británia ale aj okolité štáty ako napr. Poľsko a Česká republika. Na Slovensko zatiaľ s budovaním infraštruktúry nepochopiteľne vyčkávame. Výsledkom bude odpad, ktorý nebudeme mať kde spracovať. Ako prví to možno paradoxne zrejme pocítia obyvatelia bratislavského kraja, kde aktuálne dochádza k značnému úbytku kapacít skládok,“ dodáva Marián Christenko.