Ministerstvo financií SR predstavilo plán obnovy

BRATISLAVA – Ministerstvo financií SR predkladá Plán obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania.

V rámci transparentného prístupu v prípravách plánu obnovy sa tak k jednotlivým reformám a investíciám budú môcť vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty vrátane verejnosti.

Máme za sebou 8 mesiacov tvrdej práce. Dokument, ktorý sa zväčša pripravuje 2 až 3 roky, sme museli stihnúť za menej ako rok. Rokovali sme s odborníkmi, so zástupcami miest, obcí i žúp, so zástupcami zamestnávateľov, s poslancami i mimovládnymi organizáciami,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Ministerstvo zároveň pripravuje sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizvalo široké spektrum odbornej verejnosti vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácii, ale aj zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov. Súčasne sa pokračuje v ďalšom kole intenzívnych rokovaní s Európskou komisiou.

Netvrdím, že každá pripomienka bude prijatá, ale garantujem vám, že každý zmysluplný návrh posúdime a keď reálne vylepší obsah, do Plánu obnovy a odolnosti ho zahrnieme,“ povedal minister Heger.

Zároveň skonštatoval, že plán obnovy je nesporne najdiskutovanejší vládny dokument za posledné desaťročie.

Tie najlepšie riešenia spoločenských problémov sa môžu zrodiť len v širokej diskusii. Iba v širokej diskusii sa môžeme dopracovať k inovatívnej ekonomike, modernému štátu a zdravej, čistej krajine,“ povedal.

Plán je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu. Jeho príprava je založená na dodržiavaní prísnych požiadaviek Európskej komisie vrátane vyčlenenia 37 % alokácie na zelenú a 20 % na digitálnu transformáciu.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 170 mil. eur); vzdelávanie (800 mil. eur); veda, výskum a inovácie (700 mil. eur); zdravie (1 450 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 030 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur.

Verím, že Plán obnovy a odolnosti naši občania budú vnímať ako poctivú snahu zlepšiť život na Slovensku. Zlepšiť ho všetkým ľuďom, každému. Zlepšiť zdravotnú starostlivosť, postaviť nové nemocnice, zlepšiť vzdelávanie, verejnú dopravu, životné prostredie, prehĺbiť digitálne zručnosti, zlepšiť prístup ľudí k spravodlivosti, mať stabilný dôchodkový systém, ktorý nebude znamenať rozvrat verejných financií,“ povedal minister Hegera a dodal, že výsledkom bude inovatívna ekonomika, moderný štát a zdravá krajina.

Ministerstvo financií v procese prípravy Plánu obnovy a odolnosti plní úlohu koordinátora. Za obsah a prípravu jednotlivých komponentov sú primárne zodpovedné jednotlivé ministerstvá. Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl 2021.

„O krátky čas nás čaká to najťažšie – realizácia toho, čo sme naplánovali. Verím, že krok za krokom budeme prekonávať všetky prekážky, ktoré sa nám postavia do cesty. Realizácia plánu bude vyžadovať silnú politickú podporu, odhodlanie, dobré organizačné schopnosti i veľa trpezlivosti,“ uzavrel minister financií Eduard Heger.