Kazachstan: plánuje sa zníženie produkcie skleníkových plynov o 15% do roku 2030

GLASGOW – Premiér Kazachstanu Askar Mamin sa 1. novembra 2021 zúčastnil na samite svetových lídrov Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe.

Predseda vlády vo svojom prejave zdôraznil, že Kazachstan ako jeden z prvých na svete ratifikoval Parížsku dohodu zo 6. decembra 2016. Pri implementácii tohto dokumentu Kazašská republika plánuje znížiť emisie skleníkových plynov o 15 % do roku 2030. Na dosiahnutie tohto cieľa Kazachstan aktualizoval svoj národne stanovený príspevok (NSP) a tiež prijal nový Environmentálny kódex. „Kazachstan zvýši objem energie z obnoviteľných zdrojov 5-krát z 3% na 15%, výrobu energie z ekologických zdrojov 2-krát z 20% na 38%. Potenciál sekvestrácie uhlíka sa zvýši vysadením viac ako 2 miliárd stromov do roku 2025. Plánuje sa, že podiel energie, vyrobenej z uhlia sa zníži zo 70% na 40%,“ povedal A. Mamin.

Predseda vlády pripomenul, že na summite o klimatických ambíciách v decembri 2020 prezident Kazašskej republiky Kasym-Žomart Tokajev oznámil cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Vláda v súčasnosti dokončuje vypracovanie strategického dokumentu, ktorý počíta s významnými reformami vo všetkých odvetviach hospodárstva s dôrazom na energetiku, výrobu, pôdohospodárstvo a lesníctvo, dopravu, bývanie a komunálne služby a odpad.

Uhlíková neutralita Kazachstanu bude dosiahnutá zvýšením udržateľnosti využívania pôdy a využívania vody, energetickej efektívnosti ekonomiky, elektrifikácie a veľkoplošného využívania ekologických vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Pri realizácii plánov na zníženie emisií skleníkových plynov sa maximalizuje potenciál trhových mechanizmov a súkromných investícií.

Predseda vlády potvrdil záväzok Kazachstanu vystupovať ako regionálny klimatický uzol (hub v angličtine) Strednej Ázie pre trvalo udržateľný rozvoj. To umožní zjednotiť úsilie krajín regiónu pri zabezpečovaní „zeleného“ hospodárskeho rastu prostredníctvom prenosu technológií, prilákania zeleného financovania, výmeny vedomostí a inovácií na platforme Centra zelených financií Medzinárodného finančného centra Astana (AIFC) a ďalších regionálnych organizácií zaoberajúcich sa klimatickou agendou.


Viac ako 100 svetových lídrov sa zaviazalo spolupracovať na odvrátení do roku 2030, podľa Glasgowskej Deklarácie o lesoch a využívaní pôdy COP26.

Krajiny sa tiež zaviazali vyčleniť približne dvadsať miliárd dolárov z verejných a súkromných prostriedkov na investície do ochrany a obnovy lesov. Hostiteľ summitu, britský premiér Boris Johnson, uviedol, že dohoda o ukončení odlesňovania je rozhodujúca pre dosiahnutie spoločného cieľa obmedziť nárast teploty na planéte na 1, 5 stupňa Celzia. Spoločné vyhlásenie zverejnené na klimatickom summite COP26 v Glasgowe podporili lídri z krajín ako Brazília, Rusko, Indonézia a Konžská demokratická republika, na ktorých území sa nachádza 85% svetových lesov.

Glasgowská deklarácia lídrov o lesoch a využívaní pôdy sa bude týkať viac ako 33 miliónov štvorcových kilometrov lesov. Kazachstan sa pripojil k Deklarácii o lesoch a využívaní pôdy, ako aj k Záväzku zapojiť sa do vzdelávania a zapojiť mládež. Počas summitu svetových lídrov sa predseda vlády Kazachstanu stretol s prezidentmi Fínska Sauli Niinestom, Mongolska Uchnaagiinom Churelsuchom, Kirgizska Sadyrom Žaparovom, Lotyšska Egilsom Levitsom, predsedom vlády Holandska Markom Rutteom, Indie Narendrom Modi a osobitným vyslancom prezidenta USA pre klimatické otázky Johnom Kerrym.