Čo je to veľká sedmička G7 a ako funguje

Skupina sedem (G7) je medzinárodný klub spojujúci Veľkú Britániu, Nemecko, Taliansko, Kanadu, USA, Francúzsko a Japonsko.

Neoficiálne fórum vedúcich predstaviteľov týchto štátov, za účasti Európskej komisie, má rovnaké meno, v rámci ktorého sú koordinované prístupy k súčasným medzinárodným problémom. V súlade s nepísaným  pravidlom sa summity skupiny každoročne konajú v jednom z členských členskom štáte. Pre klub sa používa spojenie slov v angličtine “Big Seven”. To sa prekladá ako Veľká sedmička.

G-7 nie je medzinárodná organizácia, nie je založená na medzinárodnej zmluve, nemá chartu ani sekretariát. Rozhodnutia “siedmich” nie sú záväzné. Spravidla hovoríme o tom, že sa stanovuje zámer strán dodržiavať dohodnutú líniu alebo, odporúčania pre ostatných účastníkov medzinárodného života, aby uplatňovali určité prístupy k riešeniu určitých problémov. Keďže G7 nemá chartu, nemožno oficiálne prijať postavenie člena tejto inštitúcie.