Čo je to veľká dvadsiatka G 20 a ako funguje

G20, alebo Big Twenty, teda „veľká dvadsiatka“ je skupina najväčších ekonomík sveta zastúpených ministrami financií a vládami centrálnych bánk, teda 19. štátmi a jednotným vnútorným trhom Európskej únie.

Na pravidelných zasadnutiach sa schádzajú aj najvyšší predstavitelia týchto štátov. Celkovo ekonomiky G20 predstavujú 85% svetového hrubého domáceho produktu, 80% medzinárodného obchodu a dve tretiny svetovej populácie. Od roku 2008 sa skupina stretáva raz za šesť mesiacov. 26. až 27. júna. Od roku 2011 sa frekvencia stretnutí znížila na jeden rok. Na zasadnutí v Pittsburghu sa dohodlo, že G20 sa stane hlavným koordinátorom svetovej ekonomiky namiesto G8.

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v roku 2010 navrhol zriadenie stáleho sekretariátu G-20. Jeho sídlom sa môže stať Paríž alebo Soul. Tento návrh podporila Čínsku ľudovú republiku a Brazília, proti Japonsku a Taliansku. Južná Kórea predložila alternatívny návrh so zriadením “kybernetického sekretariátu”