Finančná správa SR uvažuje o Blockchain

Bude blockchainovú technológiu využívať aj štátna správa? V panelovej debate Globsec-u o tom diskutoval prezident finančnej správy František Imrecze so známym blockchain-istom Juliom Alejandrom.

Jeho organizácia „Humanitarian Blockchain“ využíva blockchain na dodávky humanitárnej pomoci a jej predstaviteľ podporuje zavádzanie blockchainu aj do ostatných sfér spoločnosti. Finančná správa podľa jej prezidenta vidí priestor na využitie blockchainu vo verejnej správe. „Blockchain dokáže zjednodušiť život našim klientom – daňovým subjektom. Finančná správa preto pracuje na projekte jeho využitia. Chceme postupne začať využívať blockchain vo svojich procesoch tak, aby sme naplnili náš cieľ: zefektívniť výber daní. Zvažujeme preto zaviesť blockchainovú technológiu pri 2% (3%) asignácii dane,“ vysvetlil plány prezident František Imrecze.

Finančná správa je vôbec prvá štátna inštitúcia na Slovensku, ktorá pracuje na zavedení blockchainu do svojich procesov. Proces zavedenia blockchainu je v súlade s dohodou o podpore technológii blockchainu, ktorú v apríli 2018 podpísalo 22 krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. „Blockchain je podobne ako postupná elektronizácia cestou pre finančnú správu. Využitie blockchainových technológií v procesoch môže, vzhľadom na ich charakter, zvýšiť dôveru klientov a ochranu ich osobných údajov, zvýšiť transparentnosť procesov, zredukovať administratívnu záťaž a znížiť náklady“, povedal prezident finančnej správy František Imrezce.

Blockchain je elektronická kniha záznamov o vykonaných transakciách, ktorá umožňuje zaznamenávať ich históriu tak, že ju neskôr nie je možné žiadnym spôsobom zmeniť alebo spochybniť. Blockchain funguje na princípe blokov, ktoré vzniknú spojením odsúhlasených transakcií. Bloky sú zašifrované a navzájom previazané, takže nie je možné žiadny z nich meniť alebo odstrániť. Vytvára predpoklady pre zjednodušenie komplexných obchodných transakcií a ich automatizáciu pri zachovaní dôvery v ukladané informácie bez nutnosti dôveryhodného prostredníka. Je preto považovaný za jednu z najperspektívnejších technológií pre digitálnu transformáciu.

Reakcia odborníkov nenechala na seba dlo čakať Aministrátor stránky Paralelná Polis napísal rozsiahlejší komentár k správe Finančnej správy. Jeho text je tu.

Blockchain je vo všeobecnosti považovaný za pomalú a drahú databázu. Takže redukciu nákladov priamo z použitia blockchainu nevidíme, ale samozrejme je možné, že Finančná správa nahradí ešte neefektívnejší a pomalší systém. Open-source centralizované databázy však umožnia ešte väčšie zníženie nákladov. Finančná správa by sa teda mala zamyslieť, či nebude jednoduchšie použiť databázu PostgreSQL alebo MySQL, ktoré sú zadarmo a sú ďaleko efektívnejšie.

Nakoľko používateľ (či už „interný“ – úradník alebo externý – „daňový poplatník“) by mal interagovať s aplikáciou pomocou webového rozhrania alebo inej používateľsky prívetivej technológie, administratívna záťaž vôbec nezávisí od toho aká technológia je použitá na pozadí.

Zvýšená transparentnosť procesov bude dosiahnutá iba v prípade, ak Finančná správa plánuje použiť verejný otvorený blockchain a dôležité údaje neplánuje šifrovať (čo je v rozpore s prvou časťou vyhlásenia). Jednoduchý pravidelný export dát s časovou pečiatkou (pokojne zabezpečenou cez veľký otvorený blockchain, napríklad Bitcoin) alebo ešte lepšie API prístup k záznamom s časovou pečiatkou zabezpečí dostatočnú transparentnosť a zároveň umožní klientom zachovať si súkromie – každý vidí len dáta, ku ktorým má mať prístup.

Upozorňujeme, že ukladať osobné údaje do Blockchainu, vrátane zašifrovanej podoby je priamym porušením princípov General Data Protection Regulation. Finančná správa môže tento projekt zrealizovať len v prípade, že nariadenie GDPR bude zrušené, Slovenská republika vystúpi z EÚ alebo vo výsledku realizáciou tohoto projektu poruší európske nariadenie GDPR. Ak Finančná správa predsa len prišla na spôsob ako bezpečne ukladať osobné údaje užívateľov do blockchainu v súlade s nariadením GDPR, budeme veľmi radi, ak o tom informuje podnikateľov formou právne záväzného usmernenia. V takom prípade budeme radi, ak ho vydajú čo najskôr, spôsob ukladania dát do Blockchainu v súlade s nariadením GDPR by mal byť už súčasťou analýzy problému od dodávateľa. Takéto usmernenie každopádne malo byť k dispozícii už pred účinnosťou GDPR a nemalo by byť vydávané ad hoc len v prípade realizácie štátnej zakázky, pretože GDPR bolo schválené už 27. 4. 2016.