Čižnár: dar lekárovi po operácii je v poriadku

BRATISLAVA –  Generálny prokurátor Slovenskej republiky posudzoval prípad, keď pacient a jeho manželka dali lekárovi ako dar po 20 EUR.  Nepovažoval to za úplatok. Rozhodnutie padlo  29. januára 2918.

Jedného dňa pacient, ktorý bol operovaný, nechal svojmu lekárovi v obálke 20 EUR.  Podľa zákona odovzdane peňazí sa mohlo považovať za úplatok, alebo korupciu. Nestačilo,  aj manželka pacienta dala lekárovi obálku s tou itou sumou. Spolu to bolo 40 eur.

Lekár sa necítil byť vinný, lebo do pacienta a jeho manželky nič pred zákrokom nežiadal. Lekár argumentoval, že svojim konaním mohol vyvolať pocit vďačnosti.  Manželia považovali peniaze za prejav vďaky. Manželia sa nesnažili získať výhodu pred operáciou. Generálny prokurátor sa opiera o inštitút daru, ktorý ja napríklad platný v Českej republike. Na základne mnohých iných okolností a paragrafov Generálny prokurátor Jaroslav Čižnár nepovažoval odovzdanie peňazí za trestný čin.