NBER: v USA je už od dnes recesia úplne oficiálne

NEW YORK –  USA oznámili ukončenie nepretržitého hospodárskeho rastu. Najhoršia recesia od Veľkej hospodárskej krízy sa od dnes oficiálne nazýva recesia. Správa CNBC cituje Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER).

Organizácia nevyužíva všeobecne akceptovanú koncepciu technickej recesie, čo znamená pokles HDP o dve po sebe nasledujúce štvrťroky. Namiesto toho sa spolieha na analýzu ukazovateľov, ako je produkcia a nezamestnanosť.

Podľa analytikov NBER americká ekonomika vstúpila do recesie od februára, keď došlo k poklesu hospodárskej aktivity v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Predtým americké hospodárstvo rástlo už 11 rokov.

Finančná spoločnosť Goldman Sachs tvrdi, že napriek rozsahu problémov by recesia nemala byť dlhá. Väčšina odborníkov hovorí o prekonaní ťažkostí v druhom štvrťroku.

Americký HDP klesol v prvom štvrťroku o 4,8%. Analytici označili za hlavné dôvody zníženie príjmov zo zdravotníctva, ako aj pokles dopytu zo strany podnikov a škôl.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.