Bulharský meter a Trnavský centimeter v RTVS

BRATISLAVA – Rozhlas a televízia Slovenskej republiky zverejnil graf Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je to celom milá zábava! Zabava graduje, a graduje, graduje… Spieva sa v jednej pesničke.

Finančné noviny gratulujú RTVS, najmä šéfom spravodajstva, ale aj celému manažmentu. Finančné noviny pošlú na Ministerstvo zdravotníctva SR abakus, teda počítadlo.

Len nie jedovitou slinou. To je naše heslo!  Vrcholoví manažéri v RTVS majú mzdy od päťtisíc do osemtisíc eur. Ale veď zaslúžia si. Najmä za poznanie počtov. Slovenský syndikát novinárov by im mal dať  diplom za rozvoj dátovej žurnalistiky. Napíšeme ej veru aj Georgovi Sorosovi, aby cinkol judášskym grošom. Aby mohli výskať. Ej varuj dušu, bohu grafom na doline. A čo i zhynieš v tom boji divokom, voľ byť grafom ako otrokom!

Takže milé deti z RTVS!

Graf vľavo: Deväť plus štrnásť plus tridsať jeden  nie je spolu päťdesiatštyri, spolu je to sto.

Graf vpravo: Desať plus dvadsať deväť plus dvadsaťjeden nie šesťdesiat. Je to spolu sto.

Také nevymyslíš ani náhodou. Komu česť, tomu česť!

Grafom ceny zemného plynu je známy Peter Kažimír. Nájdete ho tu.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.