Blahový Blaha, už nie je z neho ani dlaha, ani aha

Na XIX. zjazde Komunistickej strany Československa v roku 2025 vystúpil Josif Vissiaronovič  Blaha, delegát z Bratislavy, ktorý prednáša učenie Marxa, Engelsa, Lenina aj Stalina v sociálnej sieti. Finančné noviny prinášajú jeho referát v úplnom znení. Na plagáte súdruh Josif Vissarionovič Blaha cestuje na XIX. zjazd Komunistickej strany Československa. Je v údive od liberálnej minisukne a liberálne hlbokého výstrihu súdružky sprievodkyne Železníc Československej socialistickej republiky.

Súdružky a súdruhovia!

Význam straníckej tlače rastie. Rastie najmä význam vystúpení v sociálnej sieti. Význam straníckej sociálnej siete sa rozširuje a prehlbuje najmä preto, lebo tie jediné sa po imperialistickom prevrate v roku 1989 stávajú jedinou železnou päsťou proletariátu. Ostatnú tlač kúpila buržoázia. Kúpila ich so slnečnými škrabákmi. Škrabú v médiách za pár grošov a neuvedomujú si význam Komunistickej strany Československa. Naopak propagáciou buržoáznej liberálnej imperialistickej ideológie sa stávajú renegátmi veľkokapitálu. Stranícke sociálne siete musia udrieť železnou päsťou proletariátu po buržoáznej tlači, imperialistických sociálnych sieťach.

Smrť kapitalizmu! Nech žije KSČ!

Zapredanci a vydedenci propagujú liberalizmus. Súdruhovia, imperialisti presadili za prezidenta daňového podvodnícka. Kedysi chcel vstúpiť do strany. Potom zradil ideály robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Vydedenci a zapredanci neuznávajú manželstvo muža a ženy. Za premiéra presadili muža, ktorý žije z mužom. To nie je v súlade s učením Marxa, Engelsa, Lenina a ani Stalina. Predsedom parlamentu sa stal duševne retardovaný. Musíme v straníckej sociálnej sieti udrieť po imperializme, kapitalizme, šovinizme, a nacionalizme.

Súdružky sa súdruhovia nech žije KSČ!

Nezabudnime na odkaz práce súdruha Vladimíra Iľjiča Lenina Stranícka organizácia stranícka literatúra. Dnes uplynulo 110 rokov od čas keď prácu zverejnil náš milovaný súdruh Vladimír Iľjič Lenin.

Súdružky a súdruhovia ! Nech žije stranícka organizácia s stranícka sociálna sieť!

Nech večne žijú súdruhovia Marx, Enegels, Lenin a Stalin!

Nech žije Komunistická strana Sovietskeho zväzu na čele s generálnym tajomníkom,

milovaným vodcom sovietskeho ľudu Leonidom Iľjičom Breževom! Hurá!

Smrť imperializmu!

Smrť liberalizmu !

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.