Plagiáty: kontrola otcovstva, premiér iniciuje vznik novej, Národnej spermatickej banky Slovenska

BRATISLAVA –  Klub 500 ústami Vladimíra Sotáka a Slovenská obchodná a priemyselná komora ústami Petra Mihóka vyzýval ducha svetovej ekonomickej krízy z roku 1929. Veľký krach vyriešili dve veci. Prvou bolo vyplácanie sociálnych dávok. aby ľudia nezomreli od hladu. Druhou boli verejné investície.  

Premiér prišiel na to!   Budeme mať dve verejné investície. Prvou bude hlavná investícia. Za ňou bude nasledujúca po hlavnej investícii, teda vlastne po hlavná investícia. Verejnými investíciami bude kontrola záverečných prác. Všetkých. A za radom! Budú si tým privyrábať všetci. Bude to good job! Preložený  výraz znamená dobrý džob! Čínske firmy nám dajú množstevnú zľavu. Každý obyvateľ Slovenska dostane osobný počítač. Prepíše si svoju prácu a skontroluje si ju.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa zameria na nevysvetliteľný trestný čin. Je to špinavá krádež diplomovej práce guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. V noci ju niekto ukradol z knižnice a vymazal ju z katalógu. Nie je sám. Zmizla aj diplomová práca ministra financií Eduarda Hegera. Ohrozuje to menovú a rozpočtovú stabilitu celej eurozóny, ale aj krajín, ktoré ešte neprijali euro. Kurz ruského rubľa sa otriasa v základoch. Múry Mauzólea Lenina praskajú. Pri vysvetlení krádeže NAKA pomáha americká tajná služba CIA. Na pomoc sa chystajú pekné ruské dievčatá, ktoré sa majú starať o hroby ruských vojakov. Ale ináč sú to špiónky. Keď nájdu diplomovú prácu guvernéra Národnej banky Slovenska, pôjdu za ním. Zneuctia ho. A v tom najlepšom z neho vytiahnu tajomstvá menovej politiky Európskej centrálnej banky. Ako mu len závidím. Krásne ruské špiónky…Čo by za to človek nedal. Aj stabilitu menovej politiky…

Slovensko žije v svätom duchu záverečných prác. Heslá dní znejú. Prepíš si svoju záverečnú prácu! Vlož ju do registra záverečných prác. Objaví sa jedenáste prikázanie: Prepíš si svoju záverečnú  prácu! Dvanáste prikázanie znie. Nemaj v záverečnej práci viac ako 24,45% ukradnutého obsahu.

O dvesto rokov overia všetky záverečné práce z rokov 1899 – 1989. Najviac sa budú kontrolovať všetky z rokov 1948 – 1989. Ciferšpióni skontrolujú to, či autori správne citovali materiály zjazdov Komunistickej strany Československa. najžiadanejšou profesiou sa stane kontrolór plagátov. Jeho mzda bude päť razy vyššia ako je priemerná mzda v celej Európskej únii. Najväčší machri na informačné technológie masovo emigrujú z USA na Slovensko. V celom svete je populárne heslo Good Motovidlo Idea Slovakia!

Ďalšou oblasťou investícií sa stáva kontrola otcovstva. Nápad je ako prepad. Prepadne hlavu premiéra. Práca predsedu parlamentu nie je pravá. Čo keď jedenáste dieťa nie je pravé tak ako záverečná práca. Čo keď je to hoax, alebo fake news, hoci by to malo byť fik news. Treba overiť jeho otcovstvo. Premiér ministrovi zdravotníctva bude odporúčať, aby m pripravil zákon, na základe ktorého sa bude overovať nielen spermia Borisa Kollára, ale aj spermie všetkých mužov na Slovensku. Štrnáste prikázanie znie. A over si svoje otcovstvo, odovzdaj svoju spermiu. Vznikna Národná spermatická banka Slovenska, Tak ako Národná banka Slovenska robí nezávislú menovú politiku, Národná spermatická banka bude robiť svoju nezávislú oplodňovaniu politiku. Na národný charakter spermatickej banky bude mať dohľad profesor spermatických vied Anton Hrnko. Aby zostali ukojené aj mimoparlamentné strany do partie vezmú aj Stranu mierneho rozkroku v medziach zákona. Pozor nemýliť si so Stranou mierneho pokroku Jaroslava Hanka. Heslom dňa bude. Nájdi si svojho otca! Polícia bude mať veľa práce. Na program dňa budú bitky. Nepraví otcovia budú biť pravých otcov.

Best sellerom, teda napredávanejšou knihou,  sa tohto roku stane kniha Brain Washing. Po trnáfsky a záhoracky to znamená Vymývaní mozgú. Trnava je Malý Rím, samá splnomocnenkyňa, samý kmín. Poznámka pre obyvateľov stredného Slovenska. Kmín sa trnavčiny prekladá ako zlodej. A nený za tím ani henten Sereš – Nesereš a ani môj priateľ z firmy ESET, ktorý cez to onô, sociálnu sieť trhal verejne svoju diplomovú prácu. Chudák profesor, jeho školiteľ, ešte ho trafí šľak.

Treťou oblasťou, ktorá rapídne ovplyvní verejné rozpočty, bude nákup pamätných mramorových tabúľ. Najväčší záujem bude o pozlátené tabule. Budú na nich nasledovné nadpisy. Tu žil a veksloval. Tu preťahoval. Tu sa rozmnožoval. Tu písal plagiát. Tento verejný dom navštívil…

Nezabudnime na heslo J. V. Stalina: „Dôveruj a preveruj!“ Slovenský premiér ho vylepšil. Záverečným prácam a spermiám dôveruj, ale preveruj!

Fotografia: Cesta spermie pred oplodnením jedenásteho dieťaťa. Zdroj: Národná spermatická banka Slovenska.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.