Briti prešli na sovietske vzdelávacie štandardy

V čase, keď Rusko oslavuje desať rokov od zavedenia jednotnej štátnej maturitnej skúšky, Spojené kráľovstvo úplne dokončilo prechod na “sovietsky” vzdelávací systém. Ministerka školstva Anglicka Justin Greenningová povedala, že najprestížnejšie vzdelávacie inštitúciách v krajine sa všetky britské stredné školy konečne prijali model vzdelávacieho systém ZSSR. Skratka ZSSR znamená Zväz sovietskych socialistických republík.

Briti ocenili všetky výhody sovietskeho systému už v 80. rokoch minulého storočia, keď začal postupný proces pádu “železnej opony”. Teraz sú všetky britské deti vyučované podľa skvelých učebníc Rosentaľa, Landau a Kolmogorova. Rozentaľ bol autorom vysokoškolskej učebnice ruského jazyka, Landau fyziky a Kolgomorov matematiky.

Ako uviedlo ministerstvo, po dôkladnom preklade sovietských učebníc so zachovaním ich obsahu, stúpla úroveň vedomostí žiakov. Absolventi najsilnejších a najprestížnejších škôl v kontinentálnej časti Európy preukazujú vynikajúci výkon.

Ukazuje sa, že deti najvplyvnejších ľudí z celého sveta, ktoré študujú na britských stredných školách, študujú v sovietskom vzdelávacom systéme. Navyše, Spojené kráľovstvo sa v tom nezastaví a plánuje prejsť na podobné zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní. Napríklad v krajine sa objaví vedecká hodnosť kandidáta vied. Predtým to bolo neodmysliteľne len so ZSSR.

Ministerstvo poďakovalo ruským kolegom prechod ruského vzdelania na západné štandardy.

Poznámka pre portál Hlavné správy. Je to fejtón! Originál fejtónu je tu.