AZZZ: nepáči sa nám, že lekári sú bez odmien

BRATISLAVA: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) si váži prácu všetkých pracovníkov,   ktorí stáli v prvej línii boja s pandémiou COVID- 19.

„Vysoko oceňujeme prístup vlády, ktorá zaslúžene plánuje odmeniť  zdravotné sestry, policajtov, vojakov, či pracovníkov domovov sociálnych služieb, nakoľko v ostatnom období boli vystavovaní riziku, že sa sami nakazia. Myslíme si však, že odmenu si zaslúžia aj ďalšie nemenej významné a dôležité profesie, ako napr. lekári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej služby, či pracovníci v oblasti facility services. To všetko sú profesie,  ktoré vo vyhlásení pána premiéra spomenuté žiaľ neboli. Apelujeme na príslušné rezorty, aby do tejto odmeny zahrnuli aj ich,“ hovorí Oto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).

S nevôľou a nepochopením sme prijali informáciu prezentovanú premiérom, že finančné odmeny vyčlenené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí by sa nemali týkať lekárov. „Asociácia nemocníc Slovenska nesúhlasí a protestuje, aby lekári, ktorí boli v prvej línii pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, na urgentných príjmoch či v pohotovosti neboli odmenení spolu s ostatnými pracovníkmi pracujúcimi v rizikovom prostredí a upozorňuje, že diskriminačný prístup voči lekárom v súvislosti s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie Covid-19 by mohol oslabiť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti“, vyhlásil Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

 Sklamaní a pobúrení sú aj lekári združení v Asociácii súkromných lekárov. „Počas pandémie nám chýbali  jednoznačné usmernenia, ochranné pomôcky, či dezinfekcia. Napriek tomu sme robili všetko preto, aby sa pacienti v nových podmienkach k starostlivosti dostali a  poskytovali  sme zdravotnú starostlivosť  v zmysle odporúčaní dištančne ale aj  s osobnou prítomnosťou pacienta v ambulancii.   Na začiatku nám ďakovali a tlieskali, dnes ocenenia nie sme hodní.  Táto dehonestácia lekárskeho povolania len prehlbuje problém nedostatku lekárov. Je pre nás nepochopiteľné, že štát sa takto stavia k povolaniu, ktoré je nezastupiteľné pri záchrane životov, a to aj v situácii keď hovoríme o druhej vlne koronakrízy“, hovorí Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

Veľkému riziku boli vystavení aj zamestnanci z dopravnej zdravotnej služby, ktorí zabezpečujú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, prepravu dialyzovaných pacientov v rámci dialyzačného programu a pacientov prepustených z nemocničných zariadení. Zároveň v čase pandémie realizovali prepravy suspektných pacientov po testovaní na COVID-19, prípadne prepravy na samotné testovanie. „Naši zamestnanci na dennej báze prichádzali do styku s pacientami, ktorí boli rizikoví. Na začiatku pandémie sa nám opakovane stalo, že sme museli dať do karantény celé strediská z dôvodu, že sme boli informovaní o pozitívnom teste prepravovaného pacienta až s odstupom niekoľkých dní. Neskôr po zavedení vlastných štandardov sa táto situácia zlepšila. Rovnako sme zabezpečovali prepravy pacientov v rámci reprofilizácie oddelení, “ dodáva Ernest Caban, člen Prezídia AZZZ SR za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby.

Pandémia korona vírusu zviditeľnila aj ľudí, ktorých sme pred ňou často prehliadali. „Upratovačky a upratovači, umývači okien, podláh a sociálnych zariadení, chyžné, smetiari, tepovači, deratizéri – to všetko sú ľudia, ktorí sa starajú o čistotu, hygienu a dezinfekciu vnútorných priestorov, sú neustále v plnom nasadení v nemocniciach, školách, vo vojenských kasárňach, na ministerstvách a policajných staniciach, ale aj vo firmách. Musia ako prví vstupovať do kontaminovaných priestorov a bez akejkoľvek podpory od štátu. Často ide o nemocničné priestory, či zariadenia sociálnych služieb, ktoré predtým navštívili pacienti s ochorením COVID-19“, hovorí Marek Klenovič, člen Prezídia AZZZ SR za Hygienik, o.z.