AZZZ chce flexibilitu vlády, zmeniť sociálne balíčky

BRATISLAVA – Podnikatelia čím ďalej tým viac cítia negatívny vplyv koronavírusu. Konštatuje to stanovisko, ktoré finančným novinám poskytla Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Aktuálna situácia so šírením nového koronavírusu je bezprecedentná,  nikto na takéto tvrdé reštrikcie nebol pripravený, podniky sa preto pokiaľ je to možné snažia o minimalizovanie negatívnych ekonomických dopadov.  Vzhľadom na vážnosť situácie sa dnes konal konferenčný hovor terajšieho ako aj budúceho ministra hospodárstva SR s predstaviteľmi podnikateľského sektora, ktorej predmetom  boli opatrenia na stabilizáciu podnikateľského sektora.

„Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR zosumarizovala návrhy opatrení, ktoré považujeme v tejto chvíli za kľúčové prijať, aby sa eliminovali ekonomické dopady na jednotlivé firmy. Už teraz je zrejmé, že k istým ekonomickým škodám v konečnom dôsledku príde, no hovoriť o ich výške je  v súčasnej, neustále sa meniacej situácii predčasné. Spoločnosti preto s plnou vážnosťou sledujú  preventívne opatrenia, ktoré sa každým dňom modifikujú a sprísňujú.  Pre firmy je teraz kľúčové na tieto zmeny flexibilne reagovať. Zároveň po sfunkčnení NR SR, považujeme za nevyhnutné, aspoň na určité obdobie revidovať tzv. sociálne balíčky (historicky najvyššia minimálna mzda a na ňu naviazané príplatky za nočné služby, víkendy a sviatky) tak, aby to nemalo pre firmy fatálne následky,“ dodal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR, ktorý sa hovoru za AZZZ SR priamo zúčastnil.

Dopady jednotlivých firiem sú veľmi individuálne. Krátkodobý výpadok vie priemysel aj v neskoršom termíne dohnať. Pre služby je však aj krátkodobý výpadok problémom. Samozrejme pri dlhodobej epidémii je to problém pre všetky odvetvia a teda aj celú ekonomiku. V prípade, že sa jedná o nepretržitú výrobu, by dlhodobé reštrikcie znamenali značné hospodárske škody. Napríklad v sklárskom priemysle by v extrémnom prípade zastavenie výroby mohlo znamenať prakticky zánik odvetvia.

„Z dôvodu ochrany svojich zamestnancov a zamedzeniu šíreniu vírusu, prijímajú firmy preventívne opatrenia, ktoré si vyžadujú neočakávané výdavky. Pre zabezpečenie kontinuity prevádzok, či výroby sú samozrejme nevyhnutné ochranné pomôcky ako napr. rúška, rukavice, príp. odevy.  Každý zodpovedný  zamestnávateľ sa snaží svojich zamestnancov chrániť, či už ochrannými pomôckami, príp. ak to charakter práce umožňuje, tak prácou z domu. Evidujeme však množstvo prípadov, že zamestnávatelia napriek enormnému úsiliu nevedia ochranné pomôcky zohnať, čo spôsobuje dodatočné komplikácie, kedy zamestnanci môžu mať obavy prísť do zamestnania. Uvedenú skutočnosť sme tlmočili aj na rokovaní s dôrazom na rýchlu nápravu,“ dodal Nevický.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)  SR je najväčšou a najdlhšie pôsobiacou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku.  Jej členovia v súčasnosti zamestnávajú takmer 400.000 zamestnancov, čím sa radí medzi najreprezentatívnejšieho sociálneho partnera. Ako jediná zamestnávateľská organizácia má svoje zastúpenie vo forme podpredsedu aj v  Hospodárskej a sociálnej rade SR.