AZZZ: zavretie prevádzok prinesie krachy

BRATISLAVA –  Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 viedla k závažnému hospodárskemu a sociálnemu otrasu – poklesu produkcie, zvýšeniu nezamestnanosti, zhoršeniu životnej úrovne ako aj zníženiu obratu zahraničného obchodu. Tvrdí to stanovisko Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Opätovné plošné zatváranie prevádzok bez akejkoľvek diskusie s podnikateľským   sektorom môže tieto problémy ešte viac prehĺbiť.
Ekonomická kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa na Slovensku prejavila najrýchlejším nárastom nezamestnanosti od krízového roku 2009. Na trhu práce pociťujeme výrazný prepad, zamestnávatelia majú zároveň  pesimistické vyhliadky aj do budúcna, čo sa odzrkadľuje v
nízkom počte voľných pracovných miest. Firmy nechávajú v dôsledku krízy a neistoty mnohé aktivity utlmené. „Zatvorenie ekonomiky v prvej vlne firmám veľmi uškodilo, mnohé sa dodnes ocitajú vo finančných problémoch – míňajú svoje úspory, v horšom prípade sa ešte viac zadlžujú. Výrazný dopad to malo a stále má na firmy v oblasti priemyslu, cestovného ruchu, gastronómie, kultúry, či športu,“ hovorí prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov
a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský. Ak niektoré z opatrení štátnej pomoci firmám po prvej vlne pomohli, je to rozhodne dobrá správa, netreba však zabúdať, že mnohé firmy sú nie svojou vinou v existenčných problémoch,
preto im treba adekvátne pomôcť. Kompenzácie sú momentálne k dispozícii vo forme tzv. prvej pomoci, ktorá je pre mnohé firmy nedostatočná. Preto sme sa už počas prvej vlny dožadovali prijatia zákona o náhrade škôd a za obmedzenie práv zatvorením prevádzok.

Týka sa to tých podnikateľov, ktorým nepostačuje doterajšia štátna pomoc. Bez adekvátneho odškodnenia sa mnohým finančná situácia zhorší finančná situácia a mnohé firmy budú ohrozené krachom.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) Slovenskej republiky vznikla v roku 1991 s cieľom vytvárať podmienky na ochranu a rozvoj podnikateľského prostredia. AZZZ SR je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov na Slovensku, ktorá združuje cca 11.000 zamestnávateľov zamestnávajúcich cca 350. 000 zamestnancov. „Riešenie konfliktu predstaviteľov vlády odkazmi cez médiá nepovažujeme vzhľadom na vážnosť situácie za správne.  V tejto chvíli potrebujeme zrozumiteľné a funkčné opatrenia, ktoré budú pre firmy kompromisom. Privítali by sme, keby aktuálne schválené opatrenia v súvislosti
s 2. vlnou pandémie boli vopred intenzívne konzultované aj so zástupcami podnikateľského sektora. Naším spoločným cieľom by totiž  malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere a udržanie životaschopnosti firiem“, konštatuje Tomáš Malatinský, prezident
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.