Slovenská ekonomika 2.0 ako megatrendy

BRATISLAVA –  Slovensko musí reagovať na výzvy nazývané megatrendy, ktoré zasahujú všetky krajiny sveta. Sú to demografické, klimatické a technologické zmeny.

Tvrdí  to pracovná verzia materiálu Slovensko 2.0, ktorý pripravuje Ministerstvo financií SR.  Súčasná kríza tieto výzvy zvýraznila.

Demografické zmeny sú také, že sa zvyšuje podiel ľudí na dôchodku,  V roku 2060 bude v krajinách G 20 týchto ľudí dva razy viac. Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikách. “Sociálno-ekonomické zmeny spoločnosti vo svete i na Slovensku sa preto musia vysporiadať s vyššími verejnými výdavkami a zároveň hľadať možnosti ako predĺžiť pracovnú kariéru ľudí, riadiť pracovnú migráciu alebo reštrukturalizovať ekonomiku.” Demografia si podľa pracovného materiálu vyžiada zmeny v zdravotníctve. Migrácia bude sprevádzaná bojom o talenty. Slovensko toto súperenie zatiaľ prehráva. Ostávajú tu menej kvalifikovaní ľudia. Ľudia s vysokou kvalifikáciou odchádzajú.

Technologické zmeny sa najviac týkajú automatizácie, digitalizácie umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Kvôli nim sa bude musieť transformovať trh práce. Niektoré profesie vzniknú, iné zaniknú. Faktorom úspechu bude rýchlosť zmien, ktoré prebehne  v školstve.

Budúcnosť investovania štátu by mala byť do oblasti technológií, ktoré sú voči životnému prostrediu. Ak sa ta nestane firmám sa zvýšia náklady.

Ministerstvo financií SR v pracovnej verzii materiálu oproti globalizácii vidí aj protichodný  trend, ktorým je nacionalizmus. Na jednej strane Slovensko preto musí posilniť medzinárodnú spoluprácu, ale aj zväčšiť svoju sebestačnosť.

Pracovná verzia materiálu Ministerstva financií SR má podtitul Magnet pre život – Slovensko.