Čo je to koncepcia megatrendov J. Naisbitta

NEW YORK –  Megatrendy (anglicky megatrends) je označenie pre rozsiahle vývojové tendencie, ktoré začali v minulosti, prebiehajú v súčasnosti a pokračujú v budúcnosti. Ak prebiehajú v celosvetovom meradle, používa sa pre nich označenie globálne megatrendy (global megatrends).

Koncepciu megatrendov etabloval americký vedec John Naisbitt. V roku 1982 vydal po mnohoročnom výskume knihu Megatrendy. Desať nových smerov, ktoré menia naše životy (Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives). Medzi trendy, ktoré budú dôležité pre nasledujúce dekády vymedzil napríklad prechod od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej, odklon od centralizácie k decentralizácii, opúšťanie pevného hierarchického usporiadania a nárast sieťovej spolupráce a podobne.

Naisbittova kniha sa krátko po svojom vydaní stala kultovou. Vydali ju vo viac ako päťdesiatich krajinách a predalo sa jej cez 14 miliónov výtlačkov. Vyšla aj v slovenskom jazyku. Megatrendy sa odvtedy bežne používajú pri tvorbe scenárov a v rámci rôznych stratégií. V uplynulých desaťročiach bola identifikovaná rada nových megatrendov, niektoré z nich nadväzujú na staré a prekrývajú sa, niektoré sú ale úplne nové. Naisbitt publikoval po vydaní knihy rad ďalších prác, venuje sa tiež megatrendom v ázijských krajinách pričom sa zameriava na Čínu.  Na Naisbittovo dielo nadväzuje rad ďalších autorov, ktorí rozpracovali jeho trendy, popr. vytýčili vlastné. Medzi najznámejšie z poslednej doby patrí Thierry Malleret, Patricia Aburdene  alebo Mathew Burrows. V Slovenskej republike sa tejto problematike venuje Prognostický ústav SAV. V Českej republike sa výskumom megatrendov zaoberá Miroslav Havránek z Centra pre otázky životného prostredia UK.

Mapovanie a analyzovanie existujúcich (mega) trendov je kľúčové vo sfére biznisu. Podniky aj celé odvetvia, ktorá nedostatočne rýchlo zareagujú na zmeny môžu zaniknúť. Na skúmaní a hodnotenií megatrendov je založená činnosť radu konzultačných firiem. Analýza stavu, v ktorom sa spoločnosť nachádza, identifikovanie hnacích síl a upozornenie na vývojové tendencie je ale rovnako dôležité aj pre návrhy riešení a prijímanie konkrétnych opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju na regionálnej, národnej i globálnej úrovni.