AFISP: napredujeme v digitalizácii finančného sektoru

BRATISLAVA – Karanténne opatrenia spojené s pandémiou  COVID-19 urýchľujú zmeny vo finančnom sektore. Komunikácia prešla až na výnimky do módu online.  Situáciu komentuje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19 urýchľujú inovatívne zmeny vo finančnom sektore, finančné sprostredkovanie nevynímajúc. Ako v tejto súvislosti podotýka generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová, sektor už v čase príchody pandémie patril medzi tie, ktoré boli na krízovú situáciu pripravené.

„V ostatných rokoch naši členovia intenzívne investovali do digitálnych technológií a skvalitňovania elektronickej komunikácie. Najmä veľké sprostredkovateľské siete dokázali osobný kontakt a fyzické podpisovanie zmlúv veľmi rýchlo nahradiť modernými digitálnymi technológiami. Vlani dokonca prešli na online komunikáciu temer všetci naši členovia,“ konštatuje Darina Huttová.

Vzhľadom na pandemické opatrenia a snahu chrániť finančných agentov aj ich klientov pred koronavírusom tak v súčasnosti vynucovanie si osobného kontaktu absolútne neodporúča. „Komunikácia je plne online. Osobné stretnutia sa môžu uskutočniť len na základe výhradnej žiadosti alebo potreby klienta,“ podotýka Darina Huttová. Ako dodáva, nápomocná bola i Národná banka Slovenska, ktorá vydala relevantné usmernenie pre elektronickú komunikáciu. Osobný kontakt pri overení identifikácie klienta je potrebný, ak dochádza k plneniu povinností podľa osobitného zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Pripravení na krízu

Tlak na reguláciu činností subjektov finančného trhu prináša ich povinnosť vnášať do svojich služieb nové technológie, ale na druhej strane prináša nielen skvalitnenie práce, ale aj komfort pre finančných spotrebiteľov a, v konečnom dôsledku, opätovný rast ziskovosti.

Namiesto dlhých týždňov a mesiacov schvaľovania finančného produktu totiž dnes skutočne stačí pár hodín a pár klikov na smartfóne. Namiesto dlhých obiehaní a zisťovaní si podrobností o finančných produktoch stačí niekoľko klikov v mobilnej aplikácii. Aj tak sa v ostatných rokoch zmenil finančný svet. Papierové zmluvy sú na ústupe, spracovávajú a podpisujú sa elektronicky, biometricky. Poistné udalosti je tiež možné nahlasovať elektronicky.

Benefity pre klientov

„Digitalizácia prináša benefity pre klientov, finančné inštitúcie, ako aj finančných sprostredkovateľov a poradcov. Úspora času a nákladov, zrýchlenie procesu akceptácie zmluvy, pri životnom poistení, vrátane medicínskeho upisovania, zrýchlenie toku platieb poistného, poistných plnení či provízii alebo napríklad výrazné zníženie environmentálnej záťaže, to je pár ďalších pozitívnych príkladov,“ vypočítava Martin Lancz, predseda predstavenstva AFISP. Spoločnosti, ktoré asociácia zastupuje, aj podľa neho výrazne investovali do digitalizácie a nových technológií, aby sa skvalitnila práca a tým aj kvalita služieb klientom. „Bežné sú tak dnes už mobilné aplikácie s užitočnými službami, v aplikáciách majú uložené všetky zmluvy, kontaktné údaje, cez aplikáciu môžu nahlasovať poistné udalosti, porovnávať si finančné produkty a podobne,“ spresňuje Martin Lancz.

V styku s klientom sa využívajú i chatboty. Sprostredkovatelia už dnes komunikujú s finančnými inštitúciami online cez webservisy. Takáto forma prináša aj vysokú bezpečnosť ochrany dát pred zneužitím. „Online nástroje zefektívňujú poskytované služby a zvyšujú ich kvalitu a finanční agenti tak majú viac času venovať sa svojim klientom, finančným spotrebiteľom,“ dodáva Martin Lancz.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 24 členov, ktorí zastupujú vyše 7800 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 60 %. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.skhttps://www.facebook.com/afisp.asociacia/.