Švajčiarsko: náklady na záchranu Credit Suisse

ZURICH – Záchrana bude na úrokoch stáť 10 miliárd USD.

Záchranný úver vo výške 250 miliárd švajčiarskych frankov (CHF) pre banky Credit Suisse a UBS by ich mohol stáť viac ako 10 miliárd frankov (10,95 miliardy USD) na úrokoch, ak sa využije v plnej výške, uviedla agentúra Reuters.

1 EUR = 0,99 CHF.

Credit Suisse bude za prístup k programu núdzovej likvidity (ELA) platiť úrokovú sadzbu rovnajúcu sa súčasnej diskontnej sadzbe Švajčiarskej národnej banky vo výške 1,5 % plus 0,5 %, uviedla centrálna banka vo štvrtok 30. marca.

Úvery musia byť kryté zábezpekou vo forme hypoték a založených cenných papierov.

V rámci opatrení oznámených spolu s núdzovým prevzatím Credit Suisse konkurenčnou UBS, ktoré navrhli úrady, majú tieto dve banky prístup aj k ďalším 100 miliardám frankov v rámci pomoci na zvýšenie likvidity (ELA+).

Táto pomoc centrálnej banky sa bankám poskytuje za 3 % plus diskontná sadzba.

Credit Suisse získala aj prístup k ďalším 100 miliardám frankov štátnej likviditnej pomoci, za ktorú musí zaplatiť rizikovú prémiu vo výške 3 %, ktorá sa rovným dielom rozdelí medzi národnú banku a švajčiarsky štát.

Okrem toho by mala Credit Suisse zaplatiť Švajčiarsku prémiu vo výške 0,25 % za likviditný záväzok vlády.

Podmienky ponúkané švajčiarskym bankám sú nižšie ako úrokové sadzby vo výške 4 až 8 % nad diskontnou sadzbou centrálnej banky, ktoré boli ponúknuté švajčiarskym dodávateľom energií v minulom roku v rámci núdzového štátneho úveru vo výške 10 mld. frankov.