Banka Ruska znížila kľúčovú sadzbu na 7,5 percenta

MOSKVA – Predstavenstvo ruskej centrálnej banky Banky Ruska na zasadnutí 16. septembra 2922 znížilo kľúčovú sadzbu o 0,5 bodu na 7,5 %.

Ide už o šieste zníženie kľúčovej sadzby v rade po tom, čo ju centrálna banka 28. februára zvýšila z 9,5 % na 20 % v dôsledku radikálne zmenených podmienok v ekonomike a nástupu krízy. Od 8. apríla 2022 začala sadzba klesať.

Centrálna banka vo svojom vyhlásení vysvetľuje zníženie sadzieb tým, že súčasné tempo rastu spotrebiteľských cien zostáva nízke, čo prispieva k ďalšiemu spomaleniu ročnej inflácie. Je to spôsobené jednak vplyvom súboru jednorazových faktorov, jednak obmedzeným spotrebiteľským dopytom. Dynamika podnikateľskej činnosti je lepšia, ako Banka Ruska v júli očakávala. Vonkajšie prostredie pre ruskú ekonomiku však zostáva náročné a naďalej výrazne obmedzuje hospodársku aktivitu. Inflačné očakávania obyvateľstva a cenové očakávania podnikov zostávajú na zvýšenej úrovni.

Podľa centrálnej banky zostávajú inflačné očakávania obyvateľstva a cenové očakávania podnikov na zvýšenej úrovni. Strednodobé inflačné očakávania profesionálnych analytikov sú ukotvené v blízkosti 4 %. Berúc do úvahy vznikajúce trendy v dynamike spotrebiteľských cien, Bank of Russia predpovedá, že do konca roka 2022 ročná inflácia klesne na 11 – 13 %. Pokles medziročnej inflácie bude pokračovať, a to aj pod vplyvom bázického efektu, a to aj napriek očakávanému ďalšiemu zvýšeniu súčasných temp rastu cien. Podľa prognózy Banka Ruska, berúc do úvahy prebiehajúcu menovú politiku, sa ročná inflácia v roku 2023 zníži na 5,0 – 7,0 % a v roku 2024 sa vráti na 4 %.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.