Firemné zlyhania dosahujú najvyššiu úroveň od globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008

NEW YORK – Podľa ratingovej agentúry Standard & Poor’s Global od januára nesplácalo viac spoločností na celom svete ako kedykoľvek začiatkom roka po skončení svetovej finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008.

Stĺpcový graf mier zlyhania v aktuálnom roku, ktorý zobrazuje najvyššiu mieru zlyhania spoločností na svete od roku 2009.

Podľa S&P bolo v tomto roku doteraz 29 nesplácaných úverov podnikmi, čo je doteraz najviac v tomto roku, po 36 vykázaných za rovnaké obdobie v roku 2009. V USA došlo k 17 defaultom, v Európe k ôsmim.

Priemerný počet nesplácaných úverov za rovnaké obdobie v rokoch 2010-2023 bol podľa S&P niečo vyše 16.

Hlavnými dôvodmi rastu sú podľa S&P utlmený spotrebiteľský dopyt, vyššie mzdy na napätých trhoch práce a vysoké úrokové sadzby, ktoré poškodzujú viac zadlžené spoločnosti.