KazTransOil zvyšuje poplatky za prepravu ropy

ASTANA – Akciová spoločnosť KazTransOil od 1. mája zvýši tarify za služby prepravy ropy na vývoz a tranzit cez územie Kazachstanu.

Informuje o tom tlačová služba KazTransOil.

Generálny riaditeľa predseda predstavenstv a spoločnosti KazTransOil Talgat Kurmanbayev schválil výnosmi č. 30 a 31 z 31. marca 2023 nasledujúce tarify za služby spoločnosti KazTransOil pre vývoz mimo územia Kazašskej republiky a tranzit cez územie Kazašskej republiky.

Pri nakládka ropy do železničných cisterien v prečerpávacej stanici ropy- kvôli vývozu z Kazašskej republiky a tranzitu cez územie Kazašskej republiky. Za prekládku ropy je poplatok 1 213,20 tenge (KZT) za 1 tonu bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predtým platila sadzba 409,57 tenge za 1 tonu (bez DPH). Za 1 EUR je 494,41 KZT.

Za prekládku ropy na ropnej čerpacej stanici  do systému Kaspického ropovodného konzorcia bez ohrevu ropy – v sadzbe 263,49 KZT za 1 tonu  bez DPH. Predtým bol poplatok 122,91 KZT za 1 tonu (bez DPH).

Preloženie ropy v čerpacej stanici do systému Kaspického ropovodného konzorcia s ohrevom ropy vo výške 320,09 KZT za 1 tonu (bez DPH). Predtým bol poplatok 128,43 KZT za 1 tonu (bez DPH);

Prekládka ropy v prekládkovej stanici “Makat” do ropovodu “Kenkiyak – Atyrau” – v sadzbe 2 283,27 KZT za 1 tonu (bez DPH) (predtým bola tarifa vo výške 1 118,10 KZT za 1 tonu bez DPH)

Prekládka ropy v hlavnej prečerpávacej stanici “Kenkiyak” – v sadzbe 337,5 KZT za 1 tonu (bez DPH) (predtým bola tarifa vo výške 89,15 KZT za 1 tonu (bez DPH);innosti prevádzkovateľa na jednej trase – 84,47 KZT za 1 tonu (bez DPH) (predtým bola tarifa 41,45 KZT za 1 tonu (bez DPH))

Prekládka ropy v čerpacej stanici Shmanov . do ropovodu “Kenkiyak – Atyrau” na vývoz mimo Kazašskej republiky vo výške 1 000,00 KZT za 1 tonu (bez DPH) (predtým bola tarifa 500 KZT za 1 tonu (bez DPH).

Činnnosť operátora v jednom smere prepravy

84,47 KZT za 1 tonu bez DPH, predtým bolo 4+,45 KZT bez DPH.

Tieto tarify sú účinné od 1. mája 2023.