Pred 100 rokmi zahynul minister financií Alois Rašín

PRAHA – Pred 100 rokmi prvého ministra financií Aloisa Rašína zavraždil anarchokomunista Josef Šoupal.

Alois Rašín (* 18. október 1867, Nechanice  – † 18. február 1923, Praha bol český ekonóm a politik, jeden z odsúdených v procese s Omladinou, účastník 1. odboja, jeden z mužov 28. októbra, prvý československý minister financií a funkcionár Československej národnej demokracie. Pri atentáte 5. januára 1923 bol smrteľne zranený.

V roku 1919  prijal nový československý štát zákon, ktorý umožnil Aloisovi Rašínovi uskutočniť menovú reformu vedúcu k prvej československej mene. Na základe osobitných právomocí, ktoré mu boli udelené, nechal od 26. februára do 9. marca 1919 uzavrieť štátne hranice a zhabať všetku menu v Československu. Tým sa položil základ prvej československej koruny.

Najmä v spolupráci s Jaroslavom Preissom, vrchným riaditeľom Živnostenskej banky, a Vilémom Pospíšilom, riaditeľom Mestskej sporiteľne v Prahe, pripravil budúci minister financií Alois Rašín plán na ozdravenie českého hospodárstva od veľkej rakúsko-uhorskej ekonomiky.

Išlo predovšetkým o rýchlu nápravu finančných a menových podmienok, o ktorých títo odborníci dlho a fundovane diskutovali. Stretli sa najmä v rozdielnych názoroch na koncepciu a spôsob vykonania menovej korekcie.

O jeho význame a nevyhnutnosti pre úspešný hospodársky a politický rozvoj štátu však nebolo pochýb.

Alois Rašín bol známy svojím heslom “pracovať a šetriť”, ktorým sa riadil v osobnom i politickom živote. Jeho sympatizanti tvrdia, že práve vďaka Rašínovi sa uskutočnila menová odluka a republika získala pevnú korunu. Jeho kritici ho naopak obviňujú z hospodárskych problémov veľkej časti obyvateľstva v tom čase.

Rašína nazývali Tigrom a ani jeho kritici nepopierajú, že bol politikom s víziou. Ministrom financií bol celkovo len rok, ale zásadným spôsobom sa zapísal do histórie.

Bol Alois Rašín vinníkom ekonomických problémov Československa?

Bol a nebol. Jeho deflačná politika by bola z dnešného pohľadu úplne neudržateľná. Bolo to príliš nákladné, vyžadovalo si to veľa nezamestnanosti, veľa strateného exportu a stratenej produkcie. Spôsobila tiež prvú finančnú krízu v Československu. Na druhej strane, bez jeho vízie, odhodlania a húževnatosti by sa československá mena nemusela stať stabilným pilierom republiky.