Advokáti žalovali Slovenskú republiku za testovanie

BRATISLAVA – Slovenskí advokáti Peter Weis, Marica Pirošíková a Marcel Schmidt podali žalobu proti Slovenskej republike na Európsky súdny dvor v Hágu.

Advokáti žalujú Slovenskú republiku za to, že počas masového testovania urobili predstavitelia štátu štúdiu na obyvateľstve bez súhlasu účastníkov masového testovania.

Autori žaloby upozorňujú na to, že Slovenská republika nedodržala princípy Norimberského etického kódexu, na základe neho aby “pokus by mali vykonávať iba vedecky kvalifikované osoby. Vo všetkých fázach experimentu tých, ktorí experiment vykonávajú alebo sa doň zapoja, by sa mala vyžadovať najvyššia úroveň zručností a starostlivosti.” Masové testovanie obyvateľov Slovenskej republiky na prítomnosť koronavírusu robili aj ľudia bez vedeckej kvalifikácie. Právnici v žalobe upozorňujú aj na mnohé iné okolnosti masového testovania, ktorými sa porušuje zákona.

Tieto zásady Norimberského kódexu boli začlenené do Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s uplatňovaním biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. Slovenská republika ratifikovala tento dohovor a ten vstúpil do platnosti 1. decembra 1999, zverejnený ako zákon číslo 40/2000 Z. z.