Po 17 rokoch počet zomretých v SR prevýšil počet narodených, počet obyvateľov zachránila migrácia

BRATISLAVA -Prirodzený úbytok obyvateľov v roku 2020 bol zapríčinený rastom úmrtnosti a miernym poklesom počtu narodených. Slovensko zvýšilo počet obyvateľov len vďaka výraznejšiemu prírastku zo zahraničného sťahovania.

Ku koncu roka 2020 mala Slovenská republika 5 459 781 obyvateľov, z toho bolo 49 % mužov a 51 % žien. Počet obyvateľov medziročne vzrástol, ale menej ako po predošlé roky – len o 1 908 osôb.

Ako vyplýva z najnovších demografických dát zverejnených Štatistickým úradom SR, v predošlých desiatich rokoch rástol počet obyvateľov Slovenska dynamickejšie, ročne pribúdalo od 5- do 12-tisíc obyvateľov.

Nárast celkového počtu obyvateľov SR v roku 2020 sa podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku, teda skutočnosti, že počet prisťahovaných výraznejšie prevýšil skupinu vysťahovaných zo SR. Prirodzený prírastok obyvateľstva, ako rozdiel medzi počtom narodených a zomretých, mal totiž po 17 rokoch mínusovú bilanciu, Slovensko teda zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva.

„Je to dôsledok vplyvu situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19. Na Slovensku zomrelo v minulom roku výrazne viac ľudí, ako sa narodilo, takže prvýkrát od roku 2003 došlo k prirodzenému úbytku obyvateľstva, a to o 2 439 osôb,“ zdôrazňuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Celkový počet obyvateľov v krajine a ich prírastok či úbytok ovplyvňujú dva základné ukazovatele – prirodzený prírastok ako rozdiel medzi počtom narodených a zomretých a migračný prírastok – čo je zasa rozdiel počtu vysťahovaných a prisťahovaných do krajiny.

Prirodzený úbytok – rozhodol zvýšený počet úmrtí

Počet úmrtí dosiahol vlani 59,1 tisíca osôb a narodilo sa 56,7 tisíca živých detí. Počet zomretých, najmä pod vplyvom rastúcej úmrtnosti v poslednom štvrťroku spojenom s pandémiou COVID-19, bol medziročne vyšší o 5,9 tisíca osôb, čo je viac ako o 10 %. Nárast je viditeľný aj v porovnaní s priemerom počtu zomretých v predošlých piatich rokoch tiež o vyše 10 %.

Súčasne už tretí rok po sebe pokračoval v SR trend poklesu počtu živonarodených detí. Na celom území Slovenska sa v minulom roku narodilo 56 650 detí, čo bolo o 404 živonarodených menej ako v roku 2019. Súčasne bol počet narodených detí nižší ako priemer predošlých piatich rokov (2015 až 2019), keď sa ročne rodilo v priemere 57,2 tisíca živonarodených detí.

Vlaňajší rok sa tak stal rokom prirodzeného úbytku obyvateľstva. Naposledy prišlo k tomuto javu v rokoch 2001 až 2003, čo boli dosiaľ jediné tri roky prirodzeného úbytku obyvateľstva od vzniku druhej svetovej vojny. „Objektívne porovnanie vývoja v čase umožňuje miera prirodzeného úbytku či prírastku obyvateľstva, teda prepočet na tisíc respektíve na stotisíc obyvateľov. Vlaňajší prirodzený úbytok 45 ľudí na 100-tisíc obyvateľov Slovenska bol vyšší ako úbytky na začiatku milénia,“ zdôrazňuje Zuzana Podmanická.

Rast počtu obyvateľov potiahla migrácia

To, že sa krajina celkovo nedostala do červených čísel, a teda k celkovému historickému úbytku obyvateľstva, zachránila vonkajšia migrácia. Počet prisťahovaných prevýšil počty vysťahovaných o 4 347 osôb, migračné saldo tak v roku 2020 dosiahlo kladnú hodnotu. Na Slovensko sa totiž vlani na trvalý pobyt prisťahovalo 6,8 tisíca ľudí, čo je menej ako v roku 2019, a tiež menej ako priemer v predošlých piatich rokoch.

Je potrebné zdôrazniť, že až 58,2 % prisťahovaných tvorili Slováci. Epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19 sa podpísala aj pod túto oblasť, keď ovplyvnila návraty veľkého počtu Slovákov zo zahraničia. Súčasne rok spojený s pandémiou koronavírusu spomalil sťahovanie do zahraničia, počet vysťahovaných klesol na najnižšiu hodnotu od roku 2012, zo SR sa vysťahovalo len vyše 2,4 tisíca osôb.

„Výrazné celospoločenské opatrenia počas koronakrízy mohli mať brzdiaci vplyv aj na to, koľko ľudí sa k nám prisťahovalo na trvalý pobyt a koľko, naopak, z neho vysťahovalo, teda na vonkajšiu migráciu,“ potvrdzuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.