ABECEDA FINANCIÍ – Medzinárodná burza Astana (AIX)

ASTANA – Astana International Exchange (AIX) funguje v rámci Medzinárodného finančného centra Astaa (AIFC).

Medzinárodná burza Astana (AIX) bola založená v roku 2017 ako súčasť Medzinárodného finančného centra Astana (AIFC). Poslaním AIX je rozvíjať dôveryhodné a likvidné kapitálové trhy v Strednej Ázii a mimo nej poskytovaním inovatívnych produktov a služieb pre podniky a investorov.

AIX pôsobí v regulačnom prostredí AIFC, ústavne oddelenej jurisdikcii v rámci Kazachstanu, ktorá je založená na princípoch anglického zvykového práva. Spoločnosť AIX je regulovaná Úradom pre finančné služby v Astane, nezávislým regulačným orgánom zriadeným v rámci AIFC.

AIX prevádzkuje štandardný obchodný systém s vyrovnaním T+2 prostredníctvom ekosystému takmer 30 miestnych a medzinárodných obchodných členov.

Akcionármi AIX sú: AIFC, Šanghajská burza cenných papierov, Silk Road Fund a NASDAQ, ktorá poskytuje obchodnú platformu AIX.