ABECEDA FINANCIÍ – čo je to misselling

Misselling, alebo nesprávny predaj, pochádza z anglického pojmu, misselling.  Je to nekalá obchodná praktika, pri ktorej sú vedome skreslené informácie o produkte, alebo službe, v dôsledku čoho je kupujúci zavádzaný o potrebe nákupu. Misseling môže zahŕňať zámerné zamlčanie informácií o kľúčových vlastnostiach produktu, ako aj o súvisiacich rizikách, v súvislosti s ktorými sa zákazníkovi nepredáva produkt (služba), o ktorý požiadal, ale niečo iné.

Kupujúci teda kupuje nesprávny produkt, aj keď jeho kvalita môže byť dobrá.  Praktiky zamlčiavania sa považujú za neetické a nedbanlivé a môžu mať za následok právne kroky, pokuty alebo profesionálne odsúdenie predávajúceho.

Jedným z bežných typov je keď banka ponúka investovanie do cenných papierov. Misseling je bežný aj zo strany poisťovacích spoločností, sprostredkovateľských spoločností a iných úverových organizácií.

Misseling v bankovom sektore je najčastejšie spájaný s otváraním vkladov. Pri registrácii bankového vkladu pod zámienkou „vkladu so zvýšenou ziskovosťou“ sa klientovi často ponúkajú napríklad investičné životné poistenie, akcie podielových fondov, investície do cenných papierov a neštátne dôchodkové fondy. Manažér zároveň nevysvetľuje klientovi vlastnosti a riziká toho, ktorého produktu. Klient často nečíta zmluvu a podpíše ju, pričom sa spoľahne slovo finančného manažéra. V takom prípade môže byť veľmi ťažké dokázať škodlivý úmysel organizácie. Klienti zvyčajne nájdu náhradu, keď chcú z účtu vybrať úspory skôr, ako je naplánované. Ďalším príkladom je misseling pri vydávaní bankovej karty, keď je klientovi „zabudnú“ povedať, že doba jej používania bez poplatkov je obmedzená.
Šírenie praxe misseling vysvetľuje takzvaný „trojuholník Nomury“, na vrcholoch ktorého sú tri výroky: 1) „pretože to robí každý“, 2) „pretože za to neexistuje žiadny trest,“ 3) „pretože z krátkodobého hľadiska môžete zvýšiť zisky»

Dôvodmi šírenia missellingu sú nízka finančná gramotnosť obyvateľstva a nedostatok vhodných legislatívnych mechanizmov na boj proti nesprávnym predajom.